...

Eerder dit jaar reserveerde Vandeurzen al extra geld voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes. Voorjaar 2017 kwam er immers een nieuw 9-valent HPV-vaccin op de markt. Dat beschermt tegen meer types HPV die kankers kunnen veroorzaken dan de vroegere vaccins. De inenting met het nieuwe vaccin beschermt tegen 90% van de HPV-types die baarmoederhalskanker uitlokken.Doordat de vaccinatiegraad 90% bedraagt bij meisjes genieten overigens ook jongens al van de bescherming. Het Humaan Papillomavirus wordt immers vooral overgedragen via seksuele contacten. Die grote groep gevaccineerde meisjes heeft minder kans besmet te geraken en draagt het virus dan ook minder over.Blijkens een advies van de Hoge Gezondheidsraad kan met vaccinatie echter ook bij jongens aanzienlijke gezondheidswinst geboekt worden. De vaccinatie laat toe bij jongens voorkomende kankers zoals penis-, hoofd- en nekkankers te vermijden. Ouders en kinderen worden over de vaccinatie van jongens in het eerste jaar secundair onderwijs geïnformeerd bij het begin van het schooljaar 2019-2020 via de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Bij elke vaccinatie dienen de ouders hun toestemming te geven.