...

Ons land heeft heel wat mechanismen en beschermingssystemen in leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen de gepaste zorg kan krijgen. Gezondheidszorg is een door de Grondwet bepaald recht.Toch zijn er patiënten die uit de boot vallen. De Nationale Raad van de Orde kreeg van artsen de vraag wat ze in dat geval moeten doen. Het gebeurt zelfs, zo vernam de Orde dat ziekenhuizen de onbetaalde facturen aan de artsen doorrekenen.Artsen hebben de deontologische plicht "alle patiënten even gewetensvol en zonder discriminatie" te verzorgen. Dat bepaalt artikel 30 van de Code van medische deontologie 2018.De Nationale Raad stipt aan dat ziekenhuizen een bedrag ontvangen in het BFM (B8) voor het begeleiden van patiënten met sociale of financiële problemen. Dat bedrag is afhankelijk van de sociaal-economische kenmerken van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten.ReflectiegroepVoor de artsen beveelt de Nationale Raad aan binnen het ziekenhuis een 'reflectiegroep basiszorg' op te richten. Buiten het ziekenhuis is dat een taak voor de huisartsenkring, vindt de Orde.De bedoeling zou zijn dat groep "richtlijnen uitwerkt omtrent de toegang tot kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt en nadenkt over budgettering en invordering indien achteraf zou blijken dat de zorgfactuur onbetaald blijft". In het ziekenhuis bestaat die reflectiegroep uit een "behandelende" arts, een lid van de ethische commissie, een vertegenwoordiger van de medische raad, de hoofdarts en iemand van de financiële dienst of het bestuur. Het best zit er ook een ziekenhuisjurist en iemand van de sociale dienst in die reflectiegroep.In de eerste lijn omvat de reflectiegroep volgens de Orde bij voorkeur: de voorzitter van de huisartsenkring, een ethicus, een of meer huisartsen, een maatschappelijk werker en/of een jurist.De reflectiegroepen vergaderen per geval - met inachtname van het beroepsgeheim en de privacywetgeving.