...

In juni meldden we al dat het KCE van de overheid voor dit jaar 6,97 miljoen kreeg. Dat laatstgenoemde bedrag wordt geput uit de administratiekosten van het Riziv. Het bedrag dat het KCE van de FOD Sociale Zekerheid krijgt, komt daar nog bovenop. In de begroting van 2011 staat daarnaast nog eens 1,069 miljoen euro ingeschreven, ditmaal op kosten van de FOD Volksgezondheid. Dat brengt de subsidies voor het KCE uit deze drie bronnen samen op 9,067 miljoen voor 2011. Maar het KCE kan eventueel nog uit andere bronnen putten: opbrengst uit financie reserves, schenkingen en de opbrengsten van uitgevoerde opdrachten. In het jaarverslag van 2010 meldt het KCE 9,161 miljoen inkomsten uit subsidies voor dat jaar.