...

Dat lezen we in het pas gepubliceerde jaarverslag over 2020 van de DGEC. Uiteraard had de pandemie ook gevolgen voor deze bij zorgverstrekkers minst populaire aller Riziv-diensten. Op 17 maart 2020 zette de DGEC zijn fysieke verhoren en externe contacten met derden stop. Er werd maximaal gebruik gemaakt van telewerk. Voor controleacties verstuurde de administratie naar getuigen vragenlijsten; interviews gebeurden telefonisch. Allicht viel dat niet te vermijden. Het nadeel was echter wel dat medische onderzoeken hierdoor onmogelijk werden. Op 8 juni 2020 hernam de DGEC de meeste fysieke activiteiten. Het verhoren van zorgverleners betrokken bij Covid-zorg -huisartsen, IZ-diensten enz.- schortte men wel op.Vervolgens, in oktober 2020, ontwikkelde de dienst een systeem met specifieke richtlijnen voor elke Covid-alarmfase (verhoren in de DGEC-lokalen, op verplaatsing, opvragen en verzenden van documenten enz.). Het belette niet dat men in 2020 15% minder verhoren uitvoerde dan in 2019, het aantal controleonderzoeken bleef wel stijgen. "Dit was te verwachten," zo luidt het in het jaarverslag, "aangezien slechts 5% van deze controle-onderzoeken zijn opgestart in 2020. De meeste controleonderzoeken afgesloten in 2020 waren de voorgaande jaren opgestart. De impact van de pandemie op het aantal afgesloten controleonderzoeken zullen we dus eerder de komende jaren kunnen vaststellen."He jaarverslag leert ook dat in het kader van individuele controleonderzoeken 1.050 in 2020 afgesloten verhoren werden afgenomen. Daarnaast stelde de DGEC 1.209.573 inbreuken vast op de geldende wetgeving. Men maakte 304 PV's van vaststelling op.Voor de in 2020 afgesloten controleonderzoeken noteerde de dienst in totaal voor 11.281.945,68 euro ten laste gelegde bedragen. Daarvan betaalden zorgverstrekkers vrijwillig 6.197.463,48 euro terug. Afgesloten individuele controleonderzoeken gebeurden in 2020 vooral bij verpleegkundigen (164). Daarna volgden artsen (56), kinesitherapeuten (27), tandartsen (23), apothekers (19) enz.