...

Nu Spanje officieel in recessie is, is het voor de Spaanse regering alle hens aan dek om besparingen en hervormingen door te voeren. Ook in de gezondheidszorg, waar de financiële toestand ronduit rampzalig is. Vooral de honderdduizenden familieleden van migranten zouden de Spaanse zorgbudgetten onder druk zetten.Twaalf miljard euro. Dat is de huidige schuld die de Spaanse regering en regionale overheden hebben bij de farmaceutische industrie en toeleveringsbedrijven van medische producten. Het gevolg laat zich raden: in sommige regio's leveren enkele bedrijven geen geneesmiddelen meer aan de apotheken of medische producten aan de ziekenhuizen. Het betalingsprobleem is niet nieuw, want de afgelopen vijf jaar moesten farmabedrijven gemiddeld tussen de 18 en 26 maanden wachten op de betaling van een factuur. Afbetalingsplannen tussen overheden en farmaceutische en medische producenten zijn eerder regel dan uitzondering. De Spaanse regering hoopt dat het verplicht voorschrijven op stofnaam (VOS) van bepaalde geneesmiddelengroepen dit jaar nog 2,1 miljard euro zal opleveren, maar dat is echter onvoldoende om de totale farmaschuld af te betalen. RemgeldEen andere maatregel om deze schuld af te lossen is voor minister van Gezondheid Ana Mato de invoering van remgeld dat afhankelijk is van het inkomen, daar waar dit ofwel gratis was (voor gepensioneerden en niet-actieve bevolking), ofwel een vast percentage van de kostprijs (voor werkenden). Volgens het plan van Mato zullen de gepensioneerden 10% van de kostprijs als remgeld moeten betalen, met een maximumfactuur van 8 euro per maand voor de pensioenen lager dan 18.000 euro (bruto) per jaar en een maximumfactuur van 18 euro per maand voor de pensioenen hoger dan 18.000 euro. De werkenden, die nu sowieso 40% van de kostprijs als remgeld betalen, zullen nu de helft moeten neertellen indien hun jaarsalaris meer dan 18.000 euro (bruto) bedraats. Voor zij die per jaar minder dan 18.000 euro bruto opstrijken zou er niks veranderen. De grootverdieners, jaarlijks meer dan 100.000 euro per jaar, moeten 60% van de kostprijs als remgeld ophoesten. Deze maatregel zou op jaarbasis net geen miljard euro opbrengen.MigratieDe allergrootste besparing ziet Mato in de aanpassing van de gezondheidswet voor gratis zorg aan familieleden van buitenlanders die wettelijk in Spanje verblijven. De migratiestroom vanuit Latijns-Amerika bracht de afgelopen jaren honderdduizenden Spaanssprekende migranten naar Spanje, op zoek naar werk. In hun kielzog volgden in het kader van de gezins- of familiehereniging nog eens honderdduizenden familieleden die allemaal op gratis zorg kunnen rekenen. Volgens een recent rapport van het Spaanse Rekenhof zouden meer dan 700.000 familieleden van migranten van deze regeling gebruik maken. Een exact bedrag van de totale kostprijs gaf het Rekenhof niet mee maar het zou "astronomisch" zijn. Mato wil daarom de immigratiewet strenger maken en de gratis zorg voor de familieleden aan bepaalde voorwaarden verbinden.Ook de vele buitenlandse toeristen die langdurig in Spanje verblijven, maar er niet gedomicilieerd zijn, zetten volgens de minister het zorgbudget onder hoge druk. Een deel van die toeristen, meestal senioren, is niet of onvoldoende verzekerd in eigen land en Spanje moet al te vaak zelf in de buidel tasten om die kosten te betalen. De kostprijs voor de onvoldoende zorgdekking van deze groep toeristen zou per jaar twee miljard euro bedragen.Tot slot heeft de Spaanse regering nog een hele rist kleinere maatregelen op papier staan. Zo zal er moeten worden bespaard op de vele niet-dringende ambulancetransporten van patiënten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de meerderheid van de transporten van Spaanse patiënten tussen ziekenhuizen onnodig is, goed voor een jaarlijkse uitgave van om en bij de één miljard euro. Verder moet een proefproject van elektronisch voorschrijven onmiddellijk van start gaan om ook hier waar nodig geld te besparen.Ook de vele buitenlandse toeristen die langdurig in Spanje verblijven, maar er niet gedomicilieerd zijn, zetten het zorgbudget onder hoge druk.