...

Het artsensyndicaat grijpt de Werelddag op 19 mei aan om te wijzen op de cruciale rol van de huisarts in de maatschappij. "De huisarts is immers niet het zoveelste radertje in ons gezondheidssysteem, maar een belangrijke vertrouwenspersoon voor patiten."De huisarts blijft het eerste aanspreekpunt voor patiten. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking wordt de nood aan huisartsen steeds groter. Dankzij huisartsen kunnen patiten op leeftijd ook langer zelfstandig functioneren. De overheid moet die sociale rol van de huisarts erkennen, vindt het syndicaat.Verder hamert de Bvas erop dat elke huisarts zelf moet kunnen beslissen hoe hij zijn praktijk wil organiseren. Of hij of zij al dan niet in een groepspraktijk wil werken, blijft een persoonlijke keuze. In dat verband herinnert het syndicaat aan de strijd die het voert voor Impulseo III - praktijkhulp op maat van solopraktijken - en voor het behoud van de manuele gmd-verlenging.