...

Dokter André Orban, adjunct-hoofdgeneesheer van het AZ Alma in Eeklo, was zo vriendelijk ons de fout in het kaartje te signaleren. Ook in het Meetjesland is er verloskundige activiteit: in 2013 hadden in het AZ Alma, campus Eeklo, 629 bevallingen plaats. In 2014 zijn het er tot nu toe al 375.Het ziekenhuis is actief op twee campussen, met name in Eeklo en Sijsele. En het beschikt wel degelijk over 20 erkende bedden materniteit. De staf gynaecologen bestaat uit vijf artsen en de verloskundige activiteit situeert zich enkel op de campus Eeklo. Daar bevielen in 2010 531 vrouwen. De daaropvolgende jaren - 2011, 2012 en 2013 - ging het respectievelijk over 610, 580 en 629 bevallingen. Tot op vandaag hadden in 2014 trouwens al 375 bevallingen plaats.Dokter Orban: "Gemiddeld hebben we per jaar tien tweelinggeboorten. Dit jaar verwezen ook reeds meer dan 60 huisartsen twee of meer vrouwen voor een bevalling naar AZ Alma. Daarbij zes huisartsen die reeds tien of meer vrouwen doorstuurden naar het ziekenhuis." Het besluit is derhalve zeer duidelijk: ook AZ Alma is een ziekenhuis waar verloskundige activiteit plaatsheeft.