...

De functionele samenwerkingsverbanden bevatten drie huisartsenwachtposten. Deze werken organisatorisch te samen, wat moet besparen op de werkingskosten. Ze moeten vooral de nachtdienst organiseren: maar één huisartsenwachtpost van het functionele samenwerkingsverband zou de hele nacht door open blijven.Volgens Wachtposten Vlaanderen is de besparing op de werkingskosten een illusie. Welke huisartsenwachtposten de hele nacht kunnen open blijven, en hoe de andere huisartsenwachtposten hiermee samenwerken, kan volgens de wachtpostenkoepel het best op provinciaal niveau worden geregeld. Als alternatief voor de funtionele samenwerkingsverbanden stelde het provinciale samenwerkingsverbanden voor.Het Vlaamse Artsensyndicaat reageerde hierop afwijzend. Gevraagd naar een reactie uit ook dokter Michel Creemers, co-voorzitter van het ASGB, zijn twijfels bij het voorstel.Hij vreest dat de provinciale samenwerkingsverbanden alleen maar een extra niveau gaan vormen. "Het is makkelijk om nieuwe structuren in het leven te roepen, maar de ervaring leert dat de oude structuren die ze moeten vervangen meestal een hardnekkig leven blijven leiden."Het gevolg is dan dat de provinciale samenwerkingsverbanden louter praatbarakken zullen blijven. "Het zorgt alleen maar voor nog meer vergaderingen. Efficiënt vergaderen doe je doorgaans maar als je dicht bij met het operationele niveau blijft staan."