...

Het arrest van de Raad van State dateert van 13 oktober. Het vernietigt het Koninklijk Besluit van 27 februari 2019. Dat KB wijzigden het KB van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen. Concreet betekende de wijziging dat in deze lijst het paramedisch beroep 'orthoptie' vervangen werd door 'oogzorg'. Het arrest haalt op verzoek van de Academica Ophthalmologica Belgica de term 'oogzorg' dus nu uit de lijst.Waar gaat het over? Een KB van 27 februari 2019 regelde het paramedisch beroep van orthoptist-optometrist. Dit KB werd wegens een procedurefout eerder al vernietigd door de Raad van State (arrest van 14 oktober 2021). Dat KB werd inmiddels vervangen door een KB van 7 oktober 2022 betreffende de beroepen van orthoptist en optometrist. Volgens de Raad van State houdt het regelen van een paramedisch beroep in dat hiermee een paramedisch beroep correspondeert in de lijst van paramedische beroepen. Dit is echter niet het geval met het paramedisch beroep van 'oogzorg'. Anders dan werd beweerd door de beroepsverenigingen van opticiens en optometristen kan deze benaming immers niet worden beschouwd als een verzamelterm voor de paramedische beroepen van orthoptist en optometrist. Om deze reden vernietigt de Raad van State dus ook het tweede KB van 27 februari 2019. Als gevolg hiervan zal de lijst van paramedische beroepen moeten worden aangepast.