...

Wat het FAGG niet vermeldt is dat er ondertussen verschillende uitgebreide internationale studies verschenen zijn (Catt, Ivan, Manta, Geafal en Lukas) die stuk voor stuk aantonen dat er geen verschil in resultaten is tussen het peperdure Lucentis en het veel goedkopere Avastin. Diezelfde studies werden opgestart in België maar gestopt wegens tijd- en geldverspilling. In april 2014 werden de laatste wetenschappelijke studies reeds aan het FAGG en aan het RIZIV medegedeeld door een gemeenschappelijk schrijven van SOOS en BBO, onze eerste initiatieven werden reeds in 2010 ondernomen. De inertie en het gebrek aan communicatie de voorbije jaren binnen het overheidsapparaat in dit dossier heeft als enig gevolg dat Test Aankoop een juridische procedure heeft opgestart tegen Novartis (maker van Lucentis) en Roche (maker van Avastin) om het prijsverschil voor beide "evenwaardige" geneesmiddelen weg te werken. Een dergelijke procedure in Italië heeft Novartis en Roche gedwongen om aan de overheid een miljoenenschade terug te betalen wegens ongeoorloofde prijsafspraken. Via de pers bezorgt het FAGG dus aan de bevolking foutieve informatie die onze patiënten zal dwingen hun behandeling uit te stellen met mogelijke blindheid als gevolg. Als oogarts worden we bovendien geconfronteerd met het feit dat - net omdat Lucentis zo duur is ! - na een periode van drie jaar er geen verdere terugbetaling is door het RIZIV van dit enige "wettelijke" product waardoor onze patiënten in de kou dreigen te komen. De oogartsen de keuze hebben tussen: • niets doen en de patiënt blind laten worden • een behandeling met het peperdure Lucentis voorstellen aan 840 € maandelijks gedurende maanden en jaren • een behandeling voorstellen met het "onwettige" Avastin aan 40€Vanuit ethisch en economisch standpunt is er in de praktijk voor de oogartsen en hun patiënten geen alternatief dan te kiezen voor Avastin dat even veilig en even werkzaam is. We laten onze patiënten niet blind worden omdat het zogezegd "onwettig" is , we hebben de wetenschap als bewijsbasis. Het is totaal onaanvaardbaar dat de oogartsen in het publiek tijdens een tv uitzending door een overheidsdienst worden terecht gewezen voor uitvoeren van zogezegde meer risicovolle geneeskunde terwijl diezelfde overheidsdienst sinds 5 jaar de hiaten in de wetgeving niet oplost en niet ingaat op een wetenschappelijk gebaseerd voorstel van het Oogartsensyndicaat tot een miljoenenbesparing.Het oogartsensyndicaat SOOS en de BBO vragen een onmiddellijke toestemming om in België Avastin eveneens te kunnen gebruiken. Op die manier heeft de oogarts de keuzevrijheid om de oogbehandeling aan de beste prijs-kwaliteitverhouding te kunnen uitvoeren in specifiek daartoe voorziene oogklinieken. En natuurlijk met RIZIV-terugbetaling, om ook bij de minstbedeelde oudere patiënt blindheid te voorkomen.Indien er geen "wettig" gebruik van Avastin komt dan is het noodzakelijk dat de beperkingen van het gebruik van Lucentis weggewerkt worden, hetgeen het RIZIV vermoedelijk 10 miljoen€ gaat kosten.