...

Met dat Koninklijk Besluit creëert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw paramedisch beroep: de orthoptist-optometrist (zie Artsenkrant nr. 2582).Ten eerste pikken de oogartsen het niet dat zij niet betrokken werden bij het overleg over dit KB maar er louter kennis van moesten nemen "tien dagen voor de publicatie".Ten tweede klagen ze de kwaliteit van de tekst aan. Zo zijn de door het KB opgelegde doorverwijscriteria volgens de oogartsen "onduidelijk, onjuist en voor verkeerde interpretaties vatbaar".Door een (para)medische activiteit toe te vertrouwen aan een optometrist - die zijn winst haalt uit de verkoop van brillen en contactlenzen - zet het KB volgens de oogartsen bovendien de deur open voor misbruiken. De beroepsvereniging en het syndicaat vrezen een scenario waarbij niet- of onvoldoende gekwalificeerde personen taken binnen de oogzorg zullen uitvoeren. Na een opleiding op bachelorniveau zal deze nieuwe groep paramedici autonome handelingen mogen verrichten.De oogartsen verwijten de minister ook de adviezen van de Federale Raad voor Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen naast zich neer te hebben gelegd. Ze eisen een dringende herziening van het KB tijdens de volgende legislatuur.