...

Het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block (Open VLD) , kondigt zelf de publicatie aan in april van een nieuw KB dat het paramedisch beroep orthoptist-optometrist invoert.Het KB komt dat in de plaats van het KB van 7 juli 2017 dat de opleiding en bevoegdheden van de orthoptist regelt. Meer garanties voor patiëntVolgens de minister moet het KB een bestaande situatie regelen, waarbij nu niet altijd de kwaliteit verzekerd is.In praktijk voeren optometristen (opticiens) en orthoptisten vandaag vaak al metingen uit en passen ze brillen en ooglenzen aan. In theorie kan dat alleen op verwijzing van de oogarts.Volgens De Block moet het nieuwe KB ervoor zorgen dat orthoptisten/optometristen de juiste opleiding genieten en de metingen correct uitvoeren, zodat de patiënt een optimale oogzorg, onder meer een passende bril krijgt.De orthoptisten/optometristen zullen bepaalde behandelingen voortaan autonoom kunnen stellen. Dat moet de werklast voor oftalmologen verminderen - en wachttijden vermijden (*).Het nieuwe KB regelt ook dat opticiens die al jaren metingen verrichten en lenzen aanpassen, dit kunnen blijven doen als ze kunnen aantonen dat ze over de vereiste competenties beschikken. Commerciële bachelorHet oogartsensyndicaat SOOS en de Belgische Beroepsvereniging van Oogartsen trekken evenwel aan de alarmbel. Volgens hen vercommercialiseert de minister met dit KB de oftalmologische zorg.Oogmetingen zijn erg technisch en vragen dure apparatuur. Optometristen doen dit gratis en halen hun winst uit de verkoop van brillen. Dat is zeker geen garantie voor een belangeloze zorg. De oogartsen zijn vooral bezorgd over de competenties van deze nieuwe groep paramedici die na een opleiding op bachelorniveau autonome verrichtingen zullen mogen verrichten: een opleiding van drie jaar, die ook gericht is op een commerciële activiteit, kan hen geen competenties aan de hand doen om autonoom een diagnose te stellen en de gevolgen van een in wezen medische handeling in te schatten.Onderliggende aandoening?Een oogonderzoek houdt ook veel meer in dan het meten van het gezichtsvermogen en de refractie. Optometristen meten daarnaast nog de oogdruk maar de oogartsen beschouwen dat als onwettige beoefening van de geneeskunde.Volgens de oogartsen gebeurt het ook vandaag al dat een opticien een patiënt meteen enkele brillen aflevert, en dat de oogarts daarmee pas later een onderliggende aandoening vaststelt die ondertussen bijvoorbeeld de visus al verder heeft aangetast.Ze nemen de minister het dan ook kwalijk dat ze een negatief advies over de invoering van het zorgberoep orthoptist/optometrist naast zich heeft neergelegd - dat advies kwam er twee jaar geleden van een werkgroep met leden van Federale Raad én de Technische Commissie van Paramedische Beroepen, evenals van de Hoge Raad voor Artsen-Specialisten en Huisartsen.Ook adviezen van het Collegium Ophthalmologicum Belgicum en van de Beroepsvereniging van Orthoptisten werden genegeerd.Delegeren van taken?Het al bestaande KB uit 2017 komt veel beter tegemoet aan de eisen van de oftalmologen. Het regelt de werkzaamheden van orthoptisten, bijvoorbeeld ook bij de behandeling van strabisme, in opdracht en onder toezicht van de oogarts. De eerste orthoptisten opgeleid volgens de vereisten van dit KB zouden dit jaar afstuderen.De oogartsen kregen van het kabinet geen inzage in de tekst van het KB dat nu zal verschijnen in het Staatsblad. Maar ze weten een ding zeker: het amalgaam van orthoptist en optometrist wordt nergens anders ter wereld nu al afgeleverd.(*) Volgens minister De Block in de Kamercommissie in juni vorig jaar, op antwoord van een vraag na N-VA-parlementslid Yoleen Van Camp.