...

Ongeveer één miljoen Belgen met hoge bloedsuikerwaarden komen in aanmerking voor preventie en behandeling van diabetes. De aandoening kan leiden tot retinopathie waarbij de eerste fases vaak ongemerkt voorbijgaan. Toch is het belangrijk de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen om erger te voorkomen. Diabetische retinopathie treft ongeveer één op drie personen met diabetes en het risico op netvliesschade neemt toe met de duur van de ziekte. 85 tot 95% van de personen die langer dan 20 jaar diabetes hebben, ontwikkelen diabetische retinopathie.De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) ontwikkelde software om foto's van het netvlies te analyseren en symptomen van diabetische retinopathie te herkennen. Deze software, Mona, wil men in de toekomst inzetten in de eerstelijnsscreening bij de opticien, huisarts of apotheker. Op die manier kan drempelverlagend gewerkt worden. Personen met een indicatie voor de ziekte kunnen doorverwezen worden naar de oogarts. Dit laat toe diabetische retinopathie sneller op te sporen en preventief aan te pakken. Het zorgt ook voor een betere samenwerking tussen zorgactoren.Om de artificiële intelligentie achter Mona te verfijnen, zijn duizenden netvliesfoto's nodig waarop de kenmerken van diabetische retinopathie door een mens worden aangeduid. Deze geanalyseerde foto's dienen als lesmateriaal om de software te verbeteren. De netvliesfoto's die nog moeten geanalyseerd worden, zitten klaar in een publieke databank. Oog voor Diabetes roept hiervoor de hulp in van gewone burgers ('burgerwetenschappers') die via een PC en een internetverbinding gegevens inbrengen. De online applicatie leert stap voor stap hoe symptomen te herkennen en aan te duiden. Elke geanalyseerde foto maakt MONA preciezer en efficiënter.De onderzoekers zoeken nog deelnemers aan het citizen science project. Meer info: www.oogvoordiabetes.be