...

Staf Henderickx is opnieuw aan de slag als arts. Na decennia met een eigen praktijk als arts van Geneeskunde voor het Volk verhuisde hij voor vijf jaar naar Londen. Zowat 120 leesboeken en twee manuscripten later is hij opnieuw deeltijds actief als arts. Een merkwaardige en boeiende carrière met als summum het auteurschap over 14 boeken."Als al wat oudere arts beperk ik mij nooit louter tot het biologische. Ik probeer de problemen van mijn patiënten holistisch te benaderen. Behalve biologie vind je bij elke mens ook sociale en psychologische elementen. Dat koppel ik aan mijn ervaringen als huisarts. In Londen las ik 120 boeken en Zit seks tussen de oren? is het product van dat alles samen." Waarom de moeder-kindbinding zwakker is bij een keizersnede, waarom liefdesverdriet een ernstige en soms dodelijke ziekte is of waarom paaldanseressen meer fooi krijgen tijdens hun vruchtbare periode. Het zijn maar enkele van de 25 vragen waarmee de auteur onze aandacht trekt. "Elk levend wezen wil zich reproduceren. Hoe wij als mensen seksualiteit, geborgenheid of liefde zien hangt heel sterk samen met de evolutie van onze maatschappij. Aanvankelijk draaide alles om instinctieve voortplanting, zoals bij dieren, maar daar heeft ondertussen een hele evolutie plaatsgevonden. De basisideeën uit de boeken die ik las, koppel ik aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, geneeskunde, evolutionaire psychologie, antropologie, en zo meer. Zo krijg je een mooi totaalbeeld over hoe onze visie op seksualiteit de laatste decennia sterk werd beïnvloed." "Tot nog niet zo heel lang geleden ging men ervan uit dat een vrouw geen orgasme kon krijgen of hoefde te krijgen. Als een vrouw vandaag geen orgasme kan krijgen, dan wordt dat een medisch probleem. Ons denken en handelen zijn dus sterk geëvolueerd. We kregen daar wetenschappelijk veel meer inzicht over en mannen die de liefde willen bedrijven in een vrije en gelijke relatie, houden daar ook rekening mee. In het boek probeer ik aan te geven hoe wij qua seksualiteit even divers zijn als qua huidskleur, geloof of wat dan ook." Staf Henderickx vermengt de kennis die hij uit zijn literatuur haalde met eigen ervaringen uit zijn praktijk. Dat maakt het boek heel aanschouwelijk en begrijpbaar. "De praktijkvoorbeelden verhogen de leesbaarheid, denk ik. Je culturele achtergrond bepaalt je gedrag en ook je seksualiteit: hoe je opgroeit als kind en of je wordt geaaid, geknuffeld of gekust, maar ook hoe mensen uit je naaste omgeving over seksualiteit spreken. Hoe gelijker en vrijer een maatschappij is, hoe beter ook de seksualiteit." Zit seks tussen de oren? raakt heel wat onderwerpen aan, maar toch zit er een mooie structuur in het boek. "Ons seksueel en relationeel gedrag wordt niet alleen biologisch bepaald. We weten ondertussen veel meer over de hersenwetenschap en de evolutionaire psychologie en die drukken ook een enorme stempel op waarom we zus of zo reageren. Dat weten we nu allemaal veel beter en dat heb ik proberen weer te geven. Anderzijds zijn we daar geen slaaf van. Wij gebruiken de natuur op alle terreinen in ons voordeel, ook op seksueel vlak. En tot slot kunnen we als sterke culturele wezens de verhoudingen bewust veranderen. Onze sociale verhoudingen zijn nu gelijker en dat komt onze seksualiteit ten goede." Staf Henderickx draagt zijn nieuwe boek op aan Dirk Van Duppen en Sarah Hegazi. "Met zijn boek De supersamenwerker beschreef Dirk dat de mens een heel sociaal dier is. Mijn boek ligt in het verlengde van wat Dirk heeft gebracht, maar dan meer op seksueel vlak. Sarah Hegazi is lesbische jongedame die in de nasleep van de Arabische lente door de contrarevolutie werd kapotgemaakt. Zij heeft zich van het leven beroofd, maar ze was een prototype van wat daar allemaal aan het veranderen is, ook op seksueel vlak." Het boek is tegelijk ook een mooie synthese van de 120 boeken die Staf heeft gelezen in Londen. Als lezer krijg je de interessantste elementen uit die literatuur voorgeschoteld en die worden meteen ook gelinkt aan nieuwe inzichten uit de evolutiepsychologie, de culturele antropologie, de genetica en de hersenwetenschap. "Als arts ben je goed bekend met heel het biologische gebeuren, maar minder met dat hormonale en die hersencircuits die allemaal een rol spelen bij onze seksualiteit. Je krijgt heel wat achtergrond bij het hoe en waarom van de seksuele beleving bij mensen: erfelijke factoren, omgevingsfactoren, toxische factoren, ... Uitgelegd vanuit een standpunt waar we als arts vaak minder van op de hoogte zijn."