...

Uit een bevraging van Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) bij Nederlandse afgestudeerde artsen blijkt dat deze laatsten langer wachten met solliciteren naar een opleidingsplaats vergeleken met enkele jaren geleden. Als belangrijkste reden hiervoor noteren de onderzoekers dat afgestudeerde artsen steeds vaker de noodzaak voelen om eerst een praktijkervaring op te doen. Enerzijds omdat ze concurrentie ervaren in bepaalde opleidingsplaatsen en ze met ervaring op zak een streepje voor hebben. Anderzijds geven basisartsen aan dat zij zeker willen zijn van hun keuze voordat zij op zoek gaan naar een opleidingsplaats. Door dit 'uitstelgedrag' is het aantal basisartsen dat in opleiding toegenomen, stelt Nivel vast. Bijna alle basisartsen (97%) die al dan niet wachten op een opleidingsplaats zijn wel werkzaam in de gezondheidszorg. Ze kiezen iets vaker voor de eerste lijn dan voorheen.Een kleine groep basisartsen volgde wel een vervolgopleiding, maar is gestopt. Als voornaamste reden om te stoppen wordt hoge werkdruk, werktijden tijdens de opleiding, 'vastzitten in een arbeidspatroon' en niet kunnen wisselen van functie genoemd.