...

Dat juiste moment is de remslaap, ook 'paradoxale slaap' genoemd. In deze slaapfase lijkt de elektrische activiteit van de hersenen, die wordt gekenmerkt door zogenaamde gammagolven, erg op die van de waakfase. Daarom herinneren we ons de dromen die we dan hebben. Onze dromen kunnen in twee groepen worden verdeeld: de dromen die we niet onder controle hebben en de zogenaamde 'lucide' dromen waarvan we het verloop kunnen sturen. Kunnen we die toestand van 'lucide' dromen opwekken? Dat is wat het team van Ursula Voss bij 27 vrijwilligers, mannen en vrouwen, probeerde. Voor ze gingen slapen, werden ze allemaal uitgerust met elektroden. Na twee à drie minuten remslaap werd gedurende 30 seconden een lichte elektrische prikkel aan de hersenen gegeven met steeds toenemende frequentie gaande tot 100 Hz. Deze pijnloze methode werd gedurende vier nachten herhaald en stelde de onderzoekers in staat vast te stellen dat een prikkeling met frequenties tussen 25 en 40 Hz, gelijk aan die van de gammagolven, de luciditeit van de dromen bevordert. De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat ze zich ervan bewust waren dat ze droomden en dat ze zelfs het scenario van hun dromen konden beïnvloeden. Die vaststellingen voeden de hoop op nieuwe behandelingen om de symptomen van schizofrenie en OCS te bestrijden of om slachtoffers met posttraumatische stress te helpen van hun steeds terugkerende nachtmerries verlost te raken. (referentie: Nature Neuroscience, 11 mei 2014, doi:10.1038/nn.3719)