Voor de beleidsmakers en de werkgroep die de vaccinatiestrategie covid19 uittekent, lijkt het een uitgemaakte zaak: de volgorde van vaccineren zal erin bestaan dat inderdaad met de wzc's zal gestart worden. Of in tweede instantie het zorgpersoneel aan de beurt komt, is nog koffiedik kijken. Maar daar lijkt het toch op.

We zijn bijna eind december 2020, men zou willen starten met vaccineren begin januari 2020, en de modale huisarts weet in de grond officieel van niks. We vernemen onze informatie via dezelfde kanalen als Jan Modaal.

Als ik dit voorleg aan patiënten, dan kijken zij mij soms verbaasd aan, vaak met een niet te onderdrukken glimlach. Ze lijken versteld te staan dat professionals zoals huisartsen nog niet over meer informatie beschikken hoe een en ander zal verlopen.

Vaccinatie is bij uitstek een huisartsentaak. Dan zou toch mogen verwacht worden dat er in de werkgroep die zich buigt over de COVID-19-strategie huisartsen zitten, of ten minste vertegenwoordigers van huisartsenverenigingen. Je zou minstens mogen verwachten dat de taskforce aftoetst bij de artsen te velde wat zij als de meest werkbare strategie zien.

Patiënten staan versteld dat huisartsen nog niet over meer informatie beschikken hoe covid-vaccinatie zal verlopen

Of is het bedoeling dat er een werkwijze door onze strot wordt geduwd, die we dan maar slaafs moeten volgen?

Het op poten zetten van de infrastructuur, het selecteren van de patiëntengroepen, het verdelen van de vaccins, het rekruteren van mensen die effectief gaan vaccineren, het motiveren van mensen om zich te laten vaccineren, het leren omgaan met scepsis en argwaan ten aanzien van vaccinatie, desinformatie van informatie scheiden, allemaal elementen waar de huisarts stuk voor stuk een rol in zou kunnen spelen.

Waarom krijgen we geen tussentijdse feedback over wat er achter gesloten deuren bedisseld wordt? Waarom kan er niet iemand optreden als woordvoerder die de go-between vormt tussen de taskforce en de mensen op het terrein?

En wat met de eventuele vergoeding die dit extra werk met zich mee zal brengen?

Wat als we niet de vereiste 70% dekking halen?

Wat met de eventuele keuzemogelijkheden naar vaccin toe? Of zal er geen keuze kunnen gemaakt worden tussen de verschillende vaccins? Zal dit afhangen van het tijdstip waarop de bedrijven de vaccins naar ons land aanleveren?

Heden ten dage zijn de huisartsen gegroepeerd in huisartsenkringen.

Waarom krijgen we geen tussentijdse feedback over wat er achter gesloten deuren bedisseld wordt? Waarom kan er niet iemand optreden als woordvoerder die de go-between vormt tussen de taskforce en de mensen op het terrein?

Elke kring groepeert een wisselende hoeveelheid huisartsen, die onder andere instaat voor de goede werking van de wachtdienst. Waarom worden er geen vertegenwoordigers van de individuele kringen rechtstreeks betrokken bij de organisatie van de vaccinuitrol ?

Het kan toch zo moeilijk niet zijn om een Zoom-meeting te organiseren tussen door de kring aangestelde mensen, en mensen die lid zijn van de covid-vaccinatiestuurgroep ?

We zouden heel waardevolle informatie kunnen aanreiken over hoe een en ander zou kunnen verlopen.

De medische gegevens van de bevolking zitten bij de huisartsen. Zij zouden informatie kunnen aanreiken die dan kan gebruikt worden om vaccinatiegroepen te bepalen. Dit natuurlijk op voorwaarde dat er een tool in de medische programmatuur zit die dit toelaat, en op voorwaarde dat die medische gegevens goed worden bijgehouden door de huisarts. Alles zou natuurlijk strikt dienen te gebeuren binnen de medische geheimhouding en met inachtname van de privacy van de bevolking.

ls de taskforce echt zou gewild hebben, dan had ze eigenlijk al enkele weken geleden het initiatief moeten nemen door in dialoog te treden met de artsen te velde

Waar een wil is, is een weg. Als de taskforce echt zou gewild hebben, dan had ze eigenlijk al enkele weken geleden het initiatief moeten nemen door in dialoog te treden met de artsen te velde. Niet dus... O ja, we mogen een enquête invullen over wat wij denken wat een goede vaccinstrategie zou moeten inhouden...

Wat mij betreft toch, wederom een gemiste kans om onze meerwaarde echt in de verf te zetten.

Voor de beleidsmakers en de werkgroep die de vaccinatiestrategie covid19 uittekent, lijkt het een uitgemaakte zaak: de volgorde van vaccineren zal erin bestaan dat inderdaad met de wzc's zal gestart worden. Of in tweede instantie het zorgpersoneel aan de beurt komt, is nog koffiedik kijken. Maar daar lijkt het toch op.We zijn bijna eind december 2020, men zou willen starten met vaccineren begin januari 2020, en de modale huisarts weet in de grond officieel van niks. We vernemen onze informatie via dezelfde kanalen als Jan Modaal.Als ik dit voorleg aan patiënten, dan kijken zij mij soms verbaasd aan, vaak met een niet te onderdrukken glimlach. Ze lijken versteld te staan dat professionals zoals huisartsen nog niet over meer informatie beschikken hoe een en ander zal verlopen. Vaccinatie is bij uitstek een huisartsentaak. Dan zou toch mogen verwacht worden dat er in de werkgroep die zich buigt over de COVID-19-strategie huisartsen zitten, of ten minste vertegenwoordigers van huisartsenverenigingen. Je zou minstens mogen verwachten dat de taskforce aftoetst bij de artsen te velde wat zij als de meest werkbare strategie zien.Of is het bedoeling dat er een werkwijze door onze strot wordt geduwd, die we dan maar slaafs moeten volgen?Het op poten zetten van de infrastructuur, het selecteren van de patiëntengroepen, het verdelen van de vaccins, het rekruteren van mensen die effectief gaan vaccineren, het motiveren van mensen om zich te laten vaccineren, het leren omgaan met scepsis en argwaan ten aanzien van vaccinatie, desinformatie van informatie scheiden, allemaal elementen waar de huisarts stuk voor stuk een rol in zou kunnen spelen.Waarom krijgen we geen tussentijdse feedback over wat er achter gesloten deuren bedisseld wordt? Waarom kan er niet iemand optreden als woordvoerder die de go-between vormt tussen de taskforce en de mensen op het terrein?En wat met de eventuele vergoeding die dit extra werk met zich mee zal brengen? Wat als we niet de vereiste 70% dekking halen?Wat met de eventuele keuzemogelijkheden naar vaccin toe? Of zal er geen keuze kunnen gemaakt worden tussen de verschillende vaccins? Zal dit afhangen van het tijdstip waarop de bedrijven de vaccins naar ons land aanleveren?Heden ten dage zijn de huisartsen gegroepeerd in huisartsenkringen. Elke kring groepeert een wisselende hoeveelheid huisartsen, die onder andere instaat voor de goede werking van de wachtdienst. Waarom worden er geen vertegenwoordigers van de individuele kringen rechtstreeks betrokken bij de organisatie van de vaccinuitrol ?Het kan toch zo moeilijk niet zijn om een Zoom-meeting te organiseren tussen door de kring aangestelde mensen, en mensen die lid zijn van de covid-vaccinatiestuurgroep ?We zouden heel waardevolle informatie kunnen aanreiken over hoe een en ander zou kunnen verlopen. De medische gegevens van de bevolking zitten bij de huisartsen. Zij zouden informatie kunnen aanreiken die dan kan gebruikt worden om vaccinatiegroepen te bepalen. Dit natuurlijk op voorwaarde dat er een tool in de medische programmatuur zit die dit toelaat, en op voorwaarde dat die medische gegevens goed worden bijgehouden door de huisarts. Alles zou natuurlijk strikt dienen te gebeuren binnen de medische geheimhouding en met inachtname van de privacy van de bevolking.Waar een wil is, is een weg. Als de taskforce echt zou gewild hebben, dan had ze eigenlijk al enkele weken geleden het initiatief moeten nemen door in dialoog te treden met de artsen te velde. Niet dus... O ja, we mogen een enquête invullen over wat wij denken wat een goede vaccinstrategie zou moeten inhouden... Wat mij betreft toch, wederom een gemiste kans om onze meerwaarde echt in de verf te zetten.