...

De sterfte na 90 dagen en de frequentie van een nieuwe ziekenhuisopname binnen 30 dagen blijken tweemaal zo hoog te zijn bij patiënten die tegen medisch advies in het ziekenhuis verlaten. De auteurs zijn tot die conclusie gekomen na analyse van meer dan 1,9 miljoen ziekenhuisopnames over een periode van 20 jaar. (referentie: Garland A et al. CMAJ. 2013;doi:10.1503/cmaj.130029)