...

Euromelanoma, een pan-Europese preventiecampagne tegen huidkanker, ondervroeg tussen november 2013 en januari van dit jaar 459 dermatologen in 26 Europese landen. Meer dan 80% van de ondervraagde dermatologen stelde een toename van het aantal huidkankers vast. Slechts één op de drie Belgische patiënten wist op welke tekenen van potentiële huidkanker ze moesten letten. In Europa is dat slechts één op de vijf patiënten.Vroeger behandelenHet is ook zorgwekkend dat meer dan 77% van de dermatologen vaststelde dat hun patiënten een consultatie uitstelden, zelfs nadat ze vermoedden dat het ging om huidkanker. "Dit uitstel heeft een grote impact op mensen met een verhoogd risico op huidkanker. De ondervraagde dermatologen gaven aan dat in het geval van melanoom, meer dan de helft van de levens gered had kunnen worden als de behandeling vroeger was opgestart", luidt het.Jaarlijks worden er in Europa 80.000 nieuwe melanomen vastgesteld. In België zijn er jaarlijks circa 2.500 melanomen en 18.000 non-melanoma huidkankers.Informeren over gevaren"Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om enerzijds de mensen te informeren over de gevaren en de (voor)tekenen van huidkanker zodat ze tijdig kunnen consulteren", stelt dokter Thomas Maselis van Euromelanoma België. "Anderzijds moeten we er alles aan doen om het uitstellen van de consultaties te verminderen. Veel soorten huidkanker kunnen immers succesvol behandeld worden als ze tijdig gedetecteerd worden."Deze onderzoeksresultaten bevestigen de bevindingen van het eerder gepubliceerde World Cancer Report 2014 van de WGO. Daarin wordt het kapitale belang van een vroege detectie eveneens onderstreept om wereldwijd het aantal kankergevallen een halt te kunnen toeroepen.CampagneEen gebrekkige kennis van de symptomen en gevaren van huidkanker was de grootste reden van het uitstellen van een consultatie: 56% van de Belgische dermatologen bevestigt dat. Toch bleek ook dat bijna 18% van de melanoompatiënten wel vermoeden dat ze een kanker hebben, maar toch de consultatie uitstellen. "Deze ontkenning kost levens, zeker bij mannen ouder dan 50 jaar. Deze laatste groep bleek het meest consultaties uit te stellen omwille van ontkenning", aldus Maselis.Euromelanoma organiseert van 19 tot 23 mei in 33 landen een simultane campagne. Doel: een zo groot mogelijk publiek bereiken, onder wie de meest kwetsbaren: de mannen boven de 50 jaar. In België geven dermatologen een week lang gratis huidonderzoeken weg.