...

Het gaat om het BCL6-gen, dat de conversie van neurale stamcellen naar zenuwcellen in het cerebellum controleert. Het gen werkt als een epigenetische 'schakelaar' van de differentiatie omdat het de expressie tegengaat van bepaalde genen die deel uitmaken van de zeer belangrijke signalisatieweg die 'Sonic Hedgehog' wordt genoemd. Die signalisatieweg zet de stamcellen meer aan tot proliferatie dan tot differentiatie. In de hersenen is BCL6 een anti-oncogene factor, maar bij meerdere vormen van bloedkanker (leukemie, lymfoom) is het net een pro-oncogene factor. Dat was uit eerdere studies al gebleken. Er zijn al modulatoren voor dat gen beschikbaar, die BCL6 remmen en zo de groei van bepaalde bloedtumoren afremmen. Nu moet nog worden onderzocht of die remmers niet gevaarlijk kunnen zijn en het ontstaan van medulloblastomen of zelfs andere hersentumoren niet kunnen bevorderen. De vraag is ook of het mogelijk is om een farmaceutische verbinding te vinden die BCL6 in bepaalde cellen zou activeren in plaats van het te blokkeren. Dit fundamentele onderzoek heeft hoe dan ook belangrijke implicaties voor een beter begrip en een betere diagnose en behandeling van kanker en toont aan dat BCL6 een aantrekkelijk doelwit is.