...

Voor deze immunologische studie onderwierpen de Israëlische onderzoekers muizen eerst aan een uurverandering van 8 uur. Ze stelden vast dat die wijziging de werking van de darmbacteriën volledig verstoorde. Die bacteriën konden bepaalde taken zoals celgroei, DNA-herstel en celontgifting veel minder goed uitvoeren. De muizen kregen ook veel vaker obesitas en diabetes. Om aan te tonen dat de toename van het risico op die aandoeningen wel degelijk verband hield met de veranderingen in de darmflora, brachten prof. Elinav en zijn team de betreffende bacteriën in in het lichaam van muizen waarvan het bioritme niet verstoord was. Ook bij die laatste nam het risico op obesitas en diabetes toe. De wetenschappers onderzochten ook de darmflora van twee personen die regelmatig tussen het oosten en het westen van de Verenigde Staten reizen, wat een uurverschil van 8 tot 10 betekent. Beide vrijwilligers vertoonden wijzigingen in de samenstelling van de darmflora, namelijk een sterke vertegenwoordiging van de stam van de Firmicutes, bacteriën die in verband worden gebracht met een hoger risico op obesitas en metabole stoornissen bij de mens. Goed nieuws is wel dat het fenomeen reversibel is. Het intestinale microbioom wordt weer normaal na enkele weken met een regelmatige levensstijl.