...

Een psychologische behandeling verloopt traditioneel via rechtstreeks contact tussen een therapeut en een individu of een groep. Dat klassieke gezondheidszorgsysteem is helaas niet voor alle mensen even toegankelijk, aldus het KCE, maar voor dat probleem kan het internet een oplossing bieden: dankzij het web kan immers een behandeling vanop afstand worden opgezet.Het Kenniscentrum verwijst in deze context naar een grootschalige literatuurstudie van de Zweedse Raad voor evaluatie van gezondheidstechnologieën (SBU). De resultaten van dat onderzoek verschenen in augustus van vorig jaar, en na een positieve beoordeling van de kwaliteit van de studie via de AMSTAR-checklist (Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews) publiceerde het KCE de conclusies op zijn website.Vragende partij?De onderzoekers van SBU gingen op zoek naar bewijzen voor de werkzaamheid van online cognitieve gedragstherapie (CGT), met begeleiding van een therapeut, bij de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Bij volwassenen was er een gunstig effectief merkbaar voor de behandeling van sociale fobie of een lichte tot matige majeure depressie, tenminste als die personen zelf op zoek gingen naar een dergelijke vorm van behandeling. Verder waren er signalen dat online CGT ook bij paniekstoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen voor een afname van de symptomen zorgt.Gelet op de huidige stand van kennis mogen we online CGT met begeleiding door een therapeut beschouwen als een onderdeel van een ruimere waaier van psychologische begeleidingsmethoden voor de behandeling van de bovenvermelde aandoeningen, zeker als de patiënten zélf vragende partij waren voor zo'n behandeling, besloten de vorsers. Maar er is wel dringend verder onderzoek nodig om het effect van de behandeling op lange termijn te beoordelen.Verder onderzoekBelangrijk is ook om te onderzoeken hoe het zit met de kostenefficiëntie van online CGT en om na te gaan of deze vorm van therapie die mensen bereikt die momenteel buiten het klassieke gezondheidszorgsysteem vallen.