...

Op www.sportkeuring.be kunnen mensen hun leeftijd opgeven en aangeven welke sport ze (willen) beoefenen - het online onderzoek streeft immers naar sportspecificiteit.'Sportgeschiktheid'In de begeleidende vragenlijst worden vervolgens factoren bevraagd die mogelijk een invloed hebben op de 'sportgeschiktheid': familiale anamnese, medicatiegebruik, rookgedrag, (geplande) sportintensiteit, lengte, gewicht, ... En tot slot krijgt de sporter een aanvullende sportmedische anamnese voorgeschoteld, die polst naar allergieën, sportspecifieke blessures en neurologische en pneumologische klachten.Als resultaat volgt er een advies of een sportmedisch onderzoek bij een sport- of keuringsarts al dan niet raadzaam is.'Sporten niet afraden'Dr. Tom Teulingkx, als voorzitter van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) nauw betrokken bij de realisatie van de online intakemodule, is tevreden met het laagdrempelige initiatief. "Zo geven we competitieve én recreatieve sporters de mogelijkheid om zelf na te gaan of een preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek raadzaam is voor hen.""Let wel: het advies mag sowieso geen reden zijn om sport af te zweren", benadrukt hij. "In bijna alle gevallen is niet sporten immers ongezonder dan wel bewegen. Onze ultieme doelstelling is dan ook om zoveel menselijk gezond te laten sporten in zo optimaal mogelijke omstandigheden."Tijs Ruysschaert