...

De enquête peilde onder andere naar tevredenheid en vertrouwen, de beleving van kwaliteit en goede zorg. Er was ook een luik over informatievoorziening en de rol van media.Zo'n 43% van de ondervraagden geeft aan dat het, in vergelijking met drie jaar geleden, gemakkelijker is geworden om online informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen te vinden. Het gebruik ervan is echter nog niet vanzelfsprekend. Hoewel 1 op de 3 zegt bekend te zijn met vergelijkingssites als kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl, gebruikt slechts 10% de sites. In België kennen we www.zorgkwaliteit.be, sanconet.be en medira.be.Verder blijkt dat wat patiënten denken, niet altijd is wat ze effectief doen. Van de ondervraagden geeft 23% van de ondervraagden aan dat de berichtgeving die zij hebben gevolgd over de kwaliteit van ziekenhuizen overwegend negatief was. Van deze 23% heeft 12% daadwerkelijk een ander ziekenhuis gekozen.Ongeveer een vijfde vindt het belangrijk om ziekenhuizen online te volgen. 30% vindt het goed dat ziekenhuizen actief zijn op sociale media. Van alle sociale en online media worden Facebook (74%) en YouTube (48%) het meest gebruikt. Twitter en LinkedIn worden door respectievelijk 30% en 17% van de ondervraagden gebruikt.