...

In opdracht van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) implementeerde het Trimbos-instituut Kleurjeleven.nl bij 100 huisartsenpraktijken. Kleurjeleven is een online cursus voor mensen met depressieve klachten. De effectiviteit van het programma, oorspronkelijk ontwikkeld als zelfhulpcursus, om depressieve klachten te verminderen was reeds in verschillende onderzoeken aangetoond.De resultaten laten zien dat de patiënten (92 in totaal) bij de start behoorlijk ernstige depressieve klachten hadden. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel onder hen start met het online hulpprogramma wanneer een betrouwbare en laagdrempelige professional, zoals de praktijkondersteuner, adviseert om een e-health programma te gebruiken. De praktijkondersteuner begeleidde de patiënten ook in hun gebruik van de cursus, wat van het project een blended van zorgverlening maakte. Bij blended care wordt online zorgverlening gecombineerd met een face-to-face zorgaanbod. Volgens de patiënten in kwestie droeg de begeleiding er volgens hen toe bij dat hun depressieve klachten verminderden, maar ook dat ze de cursus beter begrepen en dat ze het volgen van de cursus beter volhielden.Opsteker is dat ook patiënten met een lagere opleiding werden bereikt. De patiënten volgden wel niet de hele cursus; gemiddeld 3,5 van de 8 lessen. Kanttekening bij het onderzoek is dat het geen Randomized Controlled Trial betreft en dat de daling van de klachten mogelijk ook toe te schrijven is aan spontaan herstel. Ook kan er sprake zijn van selectie waarbij vooral de mensen die zijn opgeknapt de vragenlijst hebben ingevuld.Het Trimbos Instituut beschouwt het project niettemin als "succesvol". "Heet gaat hier om de implementatie van een nieuw aanbod en werkwijze, waarbij veel lagen in de organisatie betrokken zijn, en veel stappen gezet moeten worden voordat de patiënt van start kan met het programma."