...

Het Lok-reglement verplicht de verantwoordelijken om de Lok-samenstelling online te beheren. Met de toepassing kunnen ze deelnemers aan vergaderingen registreren waardoor ze de avond zelf de individuele aanwezigheidspapieren niet hoeven in te vullen. Toch zijn er nog een 100-tal verantwoordelijken die nalaten om de gegevens online te registreren. Het Riziv vraagt zowel aan de verantwoordelijken als aan de individuele artsen om in het accrediteringsdossier na te gaan of de deelnames correct geregistreerd zijn. Alles onlineNavormingsverantwoordelijken zijn niet verplicht om de deelnamegegevens online in te geven, maar het Riziv raadt het hen wel aan. Om de registratie te vergemakkelijken en te stimuleren, kent de toepassing sinds kort een nieuwe functie. Die laat navormingsverantwoordelijken toe om de gegevens met hun eigen informaticasysteem te beheren. Als ze de gegevens online ingeven, zijn de verantwoordelijken niet meer verplicht om dit via aparte aanwezigheidsattesten en individuele aanwezigheidsbladen te bewijzen. Het Riziv is dan ook van plan om vanaf januari 2012 de online registratie te verplichten. Papieren aanwezigheidslijsten worden dan niet meer aanvaard.Ook individuele artsen en apothekers klinisch biologen hebben volgens het Riziv baat bij de online beheerstoepassing. Deze gebruikers kunnen via de toepassing nagaan voor welke Lok- en navormingsactiviteiten ze zijn geregistreerd, maar ze kunnen er ook hun accrediteringsaanvraag mee indienen. Voor vele artsen loopt de huidige accrediteringsperiode dit jaar af en de accrediteringsstuurgroep heeft beslist om een online inschrijving als geldig te beschouwen. Artsen en apothekers klinisch biologen die hun aanvraag via de toepassing indienen, hoeven dus geen schriftelijke bewijs meer voor te leggen.Het Riziv is alleszins van plan om van de huidige webfunctie een interactieve tool te maken die alle deelnamegegevens zal omvatten en die artsen en apothekers klinisch biologen toelaat om hun accrediteringsaanvraag volledig online in te dienen.