...

De thuismonitor maakt samen met het slaaponderzoek deel uit van een preventieplan tegen wiegendood dat in de jaren negentig werd opgezet.Het Riziv wil nu voorstellen om de terugbetaling van de thuismonitor te schrappen, zonder evenwel te raken aan het slaaponderzoek. Volgens kinderartsen bestaat daardoor het gevaar dat het aantal gevallen van wiegendood weer zal toenemen.