...

Ons land telt vandaag tussen de 70.000 en 100.000 personen die met een min of mee zware vorm van autisme te kampen hebben. Autisten en hun families vragen een gecoördineerd beleid om die handicap beter te begeleiden en om gedifferentieerde oplossingen voor te stellen. Die oplossingen vereisen volgens minister Onkelinx een akkoord tussen de gewesten, gemeenschappen en de federale staat.KenniscentrumWat de federale regering betreft, en om een dergelijk plan voor te bereiden, heeft Laurette Onkelinx in 2012 bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een studie besteld. "En dit om de situatie van de kinderen en jongvolwassenen met aan autisme verbonden stoornissen te verbeteren", zegt ze. De vzw's GAMP en Inforautisme zijn betrokken bij die studie, waarvan de resultaten tegen het einde van dit jaar worden verwacht.KostenNaast de voor alle chronische patiënten gemeenschappelijke medische kosten, neemt de federale overheid ook de diagnose en klinische follow-up van die personen voor haar rekening, via een reeks overeenkomsten en expertisecentra. Dit voor een jaarlijks budget van 32,5 miljoen euro. In 2013 werd een extra budget van 3,7 miljoen euro vrijgemaakt . Laurette Onkelinx heeft in 2013 ook de overeenkomstencommissie logopedie van het Riziv geïnterpelleerd, om in de terugbetalingen van de sessies logopedie te voorzien, buiten de multidisciplinaire tenlasteneming door de centra voor functionele revalidatie. Het toekomstige statuut zou bijvoorbeeld ook ouders die hun leven aan hun kinderen met autisme wijden, moeten helpen ondersteunen en beschermen.Schoolopvang De gemeenschappen en de gewesten hebben van hun kant een reeks interessante initiatieven gelanceerd. Maar dat belet niet dat er nog zal moeten worden gecoördineerd en geïnvesteerd. De problemen op het gebied van de schoolopvang, in gespecialiseerde instellingen, of meer algemeen de sociale integratie blijven talrijk en dikwijls dramatisch. Het is ook nodig de evaluatieroosters te herzien, om met name in de tenlasteneming van de neurosensoriële tekorten te voorzien. Daarom zal één van de toekomstige prioriteiten erin bestaan samen met de ouder- en patiëntenverenigingen, op basis van de lopende studies en overeenkomstig de internationale aanbevelingen, een echt "autismeplan" uit te voeren.