...

Eerder verschenen in de pers berichten dat patiënten die implantaten droegen, zelf verplicht zouden worden om altijd een soort identiteitskaartje van die prothesen op zak te hebben. Verschillende artsen kregen daarover al vragen van verontruste patiënten. Minister Onkelinx spreekt dat bericht nu nadrukkelijk tegen. "Dat was nooit een optie. Het is niet haalbaar om van patiënten te verlangen dat ze continu zo'n informatiekaartje bij zich zouden dragen. Vergelijk het met vaccinkaartjes, ook die raken vroeg of laat bij de meeste mensen verloren", vertelt woordvoerster Katleen Sottiaux. In de slipstream van de PIP-affaire wil de minister wel dringend werk maken van een betere beveiliging van patiënten die implantaten dragen. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de administratie, het kabinet en de artsen bekijkt momenteel hoe dit beter kan worden opgevolgd. "We denken er sterk aan om de informatie van implantaten voortaan verplicht op te nemen in het globaal medisch dossier. Dat moet dan gegevens bevatten zoals de herkomst, het type en serienummer, de naam van arts die het plaatste, enzovoort. Zo kunnen huisartsen in geval van problemen de implantaten efficiënter gaan traceren."Eerder had minister Onkelinx ook al bekendgemaakt dat ze werkt aan een centraal register voor ons land, waarin alle mogelijke implantaten worden opgenomen. Dat in afwachting van een Europese versie die alle implants in kaart brengt. Kari Van Hoorick