...

Minister Onkelinx ontkent dat ze uit is op 'revanche' op de radiologen, zoals de Bvas insinueert. Op basis van een rapport uit 2008 over medische beeldvorming, herinnert de minister eraan dat de gemiddelde effectieve stralingsdosis na een onderzoek in België anderhalve keer hoger ligt dan in Frankrijk, en zelfs vier keer hoger dan in Nederland.Verder haalt Onkelinx een enquête aan die Deloitte in 2011 uitvoerde. Daaruit blijkt dat in ons land veel vaker een beroep wordt gedaan op screening en medische beeldvorming dan in het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Dat heeft overigens geleid tot een sensibiliseringscampagne van de FOD Volksgezondheid, benadrukt ze. "Het gaat hier dus wel degelijk om de logische voortzetting van het volksgezondheidsbeleid dat in 2012 werd gelanceerd. Er is zeker geen sprake van 'revanche', zoals de Bvas laat uitschijnen", argumenteert Onkelinx.Wat de inhouding van de index betreft: hier doet de regering niets anders dan de overschrijdingen ten bedrage van 82,5 miljoen in het segment van de erelonen recupereren, luidt het.En dat de ziekenfondsen volledig buiten schot blijven, zoals de Bvas beweert, klopt niet: er is hen wel degelijk gevraagd om hun administratiekosten te beperken, verzekert Onkelinx.Bron: Belga