...

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx denkt er niet aan het statuut van de BAG-artsen (Brevet Acute Geneeskunde) opnieuw in te voeren. Volgens de N-VA daarentegen kunnen nieuwe BAG-artsen helpen om de onderbezetting op de spoeddiensten weg te werken. Het statuut van de BAG-artsen bestond tot in 2008 wanneer het door Onkelinx officieel werd geschrapt. Het waren vooral beginnende huisartsen die vroeger een Brevet Acute Geneeskunde behaalden. Deze BAG-artsen voldeden aan de voorwaarden om in een spoeddienst te werken. Deze beginnende huisartsen wilden op die manier bijkomende ervaring opdoen. Nu de BAG-artsen zijn geschrapt en specialisten niet langer verplicht zijn in de spoed te werken, valt alle last op de rug van de urgentisten. Volgens de N-VA is het herinvoeren van dit brevet een mogelijke oplossing om het tekort aan urgentisten op te vangen. Maar Onkelinx denkt er niet aan. Ze wijst er ook op dat de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen op 19 februari 2004 besliste, met ingang drie jaar later, om de basisopleiding van de urgentieartsen te verbeteren en de toegang tot het Brevet Acute Geneeskunde voor de huisartsen met verworven rechten - artsen met een Riziv nummer dat op 001 of 002 eindigt - af te schaffen. In een tweede fase hebben de universiteiten beslist op basis van een te groot verschil in kwalificaties tussen de BAG-artsen en de andere gespecialiseerde spoedartsen, de acutisten en de specialisten-spoedartsen, en op basis van het ontbreken van carrièremogelijkheden voor de BAG-artsen om de toegang tot het BAG stop te zetten, aldus Onkelinx die stelt dat ze de beslissing van de universiteiten niet kan betwisten omdat die buiten haar bevoegdheid valt. Bovendien zou de reactivering van het BAG voor de artsen die hun activiteit in de spoeddiensten willen uitoefenen, ongetwijfeld een negatieve weerslag hebben op de huisartsengeneeskunde die, hoewel zij ook met tekorten kampt, een deel van het personeel van de huisartsengeneeskunde naar de spoedgeneeskunde zou zien verhuizen, zo zegt de minister nog.KafkaiaansDe Belgian Association of General Emergency Practitioners (BAGEP) die de BAG-artsen vertegenwoordigt, is evenmin te vinden voor een herinvoering van het statuut. "Het werkt het huidige kafkaiaanse model van de spoed alleen maar in de hand. We moeten af van het kluwen aan statuten en we moeten streven naar een eenvormige spoed. De herinvoering van het BAG-statuut werkt onze visie alleen maar tegen", aldus Dr. Ortwin Debels en Dr. Jan Vannieuwenborgh van de BAGEP. In de Kamer stelde Onkelinx wel dat ze de intentie heeft een besluit te publiceren om na 31 december 2012 de overgangsmaatregelen te verlengen waarmee het andere specialisten of kandidaat-specialisten is toegelaten om permanenties te houden op de spoeddiensten.