...

"Absoluut niet relevant", zo omschrijft minister Laurette Onkelinx de nieuwe cijfers die werden gepubliceerd door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en waaruit moet blijken dat de kloof tussen de uitgaven in de gezondheidszorg in Vlaanderen en Walloniopnieuw groeit.Volgens het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds blijkt dat er in Walloniper hoofd 109,93 euro meer wordt uitgegeven voor gezondheidszorgen dan in Vlaanderen (zie AK 2234).. Die cijfers zijn afkomstig van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. Bijna vijf procent van de Belgen is bij een van de zeven neutrale ziekenfondsen aangesloten.Die cijfers ondersteunen de stelling van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds dat een aparte Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering nodig is "om een doeltreffend gezondheidsbeleid te kunnen voeren en het sociaal zekerheidssysteem op lange termijn overeind te houden", stelt directeur Jürgen Constandt in het persbericht.De afgelopen jaren was het verschil tussen de uitgaven in Vlaanderen en Wallonië geleidelijk kleiner geworden. In 2010 bedroeg dat verschil nog 50,45 euro, maar in 2011 is dat verschil dus meer dan verdubbeld. Constandt heeft daar niet meteen een verklaring voor. "Een mogelijke reden is de uitbreiding van het Omniostatuut en de verhoogde tegemoetkoming. 12,89 procent van de Vlaamse leden maakt daarvan gebruik, tegenover 24,17 procent in Wallonië." Constandt heeft de cijfers nodig van de andere ziekenfondsen vooraleer hij een conclusie kan trekken. "Daar zijn de andere landsbonden echter niet happig op."Geen wezenlijke verschillenTegenover het persagentschap Belga stelde het Riziv dan weer dat het gevaarlijk is om op basis van algemene cijfers zulke conclusies te trekken. "Wij zien in onze cijfers grotere verschillen tussen verschillende arrondissementen binnen een regio dan tussen de twee regio's onderling. Daarnaast zijn er ook grotere verschillen tussen de soorten zorg", zegt Riziv-woordvoerder Ludwig Moens. "Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is trouwens aan de slag gegaan met de brutocijfers. Op die cijfers moeten nog een aantal internationaal aanvaarde statistische methodes toegepast worden, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal parameters zoals leeftijd, geslacht, loontrekkende of zelfstandige..."Onkelinx sluit zich aan bij de kritiek van het Riziv. "De cijfers die het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hanteert, slaan al bij al op 5% van de Belgische bevolking. Bovendien zijn ze gebaseerd op brutogegevens. En dus zijn ze absoluut niet relevant. De wetenschap erkent immers dat men die gegevens moet wegen door rekening te houden met criteria als leeftijd of de economische toestand. Als men die weging doet, zijn er geen wezenlijke verschillen met de rapporten van het Riziv", aldus de minister in het parlement.