...

Minister van Sociale Zaken Onkelinx heeft met pharma.be een langetermijnakkoord afgesloten om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen, jobcreatie en klinische studies veilig te kunnen stellen.De voorbije jaren klaagde de farmasector geregeld over een gebrek aan langetermijnperspectief. Besparingsmaatregelen werden vaak te elfder ure en zonder voorafgaand overleg ingevoerd. Die onvoorspelbare factor in het beleid maakte het Belgische managers moeilijk om in het buitenland belangrijke investeringen in België te blijven verdedigen. Daar komt nu verandering in. Met een 'stabiliteitspact' komt vicepremier Onkelinx tegemoet aan de vraag van de innovatieve farmabedrijven om een meer vooruitziend geneesmiddelenbeleid en een open werkrelatie. BegrotingsrondeVoor pharma.be is het akkoord, dat vrijdag ondertekend werd, een eerste stap in een duurzaam partnership tussen de geneesmiddelenindustrie en de overheid. "Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nodig om de rol van de innoverende farmaceutische sector als maatschappelijke en economische speler ook in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te vrijwaren en eventueel uit te breiden. Deze overeenkomst legt een kader vast om tot een constructieve werkrelatie met de bevoegde minister te komen", zegt Leo Neels, algemeen directeur van pharma.be. De farmasector zegt begrip te hebben voor de zeer moeilijke budgettaire context waarin de regering moet werken. Zelf werd de sector geconfronteerd met een krimp van 2% op de Belgische markt. "We begrijpen dat economische inspanningen nodig zijn maar we wijzen er tegelijk ook op dat het behoud van voldoende financiële middelen essentieel is om de verworvenheden van vandaag ook morgen te kunnen handhaven."Beide partijen zullen elkaar op regelmatige tijdstippen zien. Onkelinx engageert zich bovendien om maatregelen of wijzigingen in het beleid op voorhand te bespreken. Die toezegging geldt al meteen voor de begrotingsronde van deze maand. "Een belangrijk punt is dat erover gewaakt wordt dat het begrotingsbeleid inzake geneesmiddelen niet significant afwijkt van de evolutie van het budget voor de gezondheidszorg." De voorbije jaren stuurde pharma.be meerdere open brieven om de "onevenredige besparingen" aan te klagen die de sector opgelegd kreeg. Hoewel geneesmiddelen slechts 17% van de Rizivuitgaven uitmaken, moest de sector in 2011 twee derde van de besparingsinspanningen in de ziekteverzekering leveren. Verder engageert Onkelinx zich om de speciale farmaheffingen niet op te trekken. Klinisch onderzoekPharma.be hamert er op dat ons land zijn bevoorrechte positie in het klinisch onderzoek niet mag prijsgeven. Een vereenvoudiging en versnelling van de administratieve procedures is daarom noodzakelijk. De ondertekenaars van het pact willen ook de toegang tot geneesmiddelen vrijwaren. In overleg met het federale Geneesmiddelenagentschap (FAGG) volgen stappen om de procedure voor de aanvraag van terugbetaling efficiënter te maken. Ook de vraag of het FAGG meer middelen moet krijgen om aanvraagdossiers sneller af te kunnen handelen, staat op de agenda van het overleg. Het Geneesmiddelenagentschap bouwt ook een aanspreekpunt voor KMO's uit. Als tegenprestatie engageren de farmabedrijven zich om de tewerkstelling - in het bijzonder in research en ontwikkeling - op peil te houden. De geneesmiddelenindustrie is goed voor 32.000 jobs.Ook Febelgen volwaardige partnerFeBelGen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie, blijft eveneens actief betrokken in elk overleg over het geneesmiddelenbeleid in België. Dat heeft minister Onkelinx aan de vereniging bevestigd. Het is zeker niet zo dat besparingsmaatregelen voornamelijk in de sector van de generieke geneesmiddelen gezocht moeten worden, zonder eerst de geneesmiddelen onder octrooi te treffen, laat Febelgen weten."Het is overigens algemeen bekend dat het volume van het generieke geneesmiddelengebruik in België zeer laag is", luidt het verder. "Kunstmatig lage prijzen voor generieke geneesmiddelen, zoals die momenteel in Nederland gehanteerd worden en blijkbaar door pharma.be aangeprezen worden, leiden tot een volledige ontwrichting van de markt. Dit heeft onder andere de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen (200.000 producten/week) voor de patiënten tot gevolg."