...

Negen projecten binnen artikel 107 dreigen hun basisfinanciering te verliezen. Daarmee remt volgens N-VA-Kamerlid Manu Beuselinck de minister haar eigen beleidskeuze af om de geestelijke gezondheidszorg meer buiten het ziekenhuis te brengen.In 2010 besliste de federale overheid, samen met de Gemeenschappen en de Gewesten, om de geestelijke gezondheidszorg te hervormen: een deel van de geestelijke gezondheidszorg zou verschuiven van het ziekenhuis naar de omgeving van de patiënt zelf.Daarop werden vorig jaar tien proefprojecten goedgekeurd, twee andere zouden in 2012 starten en zeven kregen een positieve evaluatie. "Die laatste negen projecten zagen de basisfinanciering vanaf 1 januari 2012 wegvallen. Investeringen die overheid en instellingen in 2011 deden, dreigen verloren te gaan," zegt Beuselinck.Besparingseffect geringZelf uitte Onkelinx twee weken geleden, bij de bespreking van haar beleidsnota, nog haar enthousiasme over het systeem. Maar nu verzet ze zich tegen de uitbreiding. "Welk signaal geef je die projecten nu, wanneer je eerst zegt dat ze schitterend werk leveren, om daarna de geldkraan dicht te draaien?" vraagt Beuselinck nu.Onoverkomelijk is het bedrag dat de federale overheid daarvoor vrijmaakt, nochtans niet. Voor twee projecten gaat het over €500.000, voor de andere zeven over €100.000. Voor die organisaties is 1,7 miljoen euro veel geld. Beleidsmatig is dat een peulschil, want het totale budget voor psychiatrische ziekenhuizen bedraagt 1,2 miljard. De huidige budgettaire krapte houdt in dat er keuzes moeten gemaakt worden, maar nu dreigt Onkelinx haar eigen beleid onderuit te halen.Bovendien wil de sector zelf voorstellen doen om de uitbreiding binnen het bestaande budget mogelijk te maken. Zo is er een bijkomend budget 'internering derde fase' opzijgezet - dat gaat om 5 miljoen euro. Maar dat bedrag zal volgens de sector dit jaar niet worden uitgegeven. Dat geld komt volgens het Kalerlid dus beschikbaar."Overal verschuift de geestelijke gezondheidszorg van residentieel naar meer zorg in de maatschappij. Bij ons dreigen die projecten stil te vallen, omdat Onkelinx de beperkte middelen niet langer vrijmaakt," concludeert Beuselinck.