...

Het pleidooi van minister Onkelinx om de numerus clausus op te heffen, staat haaks op de laatste prognoses van de planningscommissie. Met het tekort aan huisartsen lijkt het al bij al nog mee te vallen. De commissie ziet vooral een probleem in het cumulatief teveel aan artsen in de Franstalige Gemeenschap.Artsenkrant kon de nog niet vrijgegeven nota van de 'planningscommissie medisch aanbod' inkijken. De toekomstprojectie die de commissie, opstelde gaat uit van de meest up to date gegevens en houdt rekening met parameters als het verwachte aantal afstuderenden, het percentage dat zich uiteindelijk laat registreren en de beroepskeuze in termen van stageplannen die er gemaakt worden. Op te vangenVoor de Vlaamse Gemeenschap is er over de periode 2004 tot 2010 een tekort van 406 huisartsen. Door de grote toestroom van specialisten blijft het cumulatief tekort aan (alle) artsen beperkt tot 369. Volgens de commissie zal dat tekort aan artsen in het algemeen bij gelijkblijvend beleid in de loop van de tijd gecompenseerd worden. "Maar het tekort aan huisartsen wordt daarentegen niet ingehaald." De planningscommissie voorspelt dat het tekort aan huisartsen in Vlaanderen rond de 400 zal blijven schommelen tegen 2018. "Dat lijkt nog op te vangen", staat er in de nota.De situatie ligt helemaal anders in de Franstalige Gemeenschap. Daar is over de periode 2004 tot 2010 een tekort van 101 huisartsen. Als gevolg van een massale toestroom van specialisten is er als eindbalans een cumulatief overschot van 109 artsen. Als het beleid gelijk blijft, zal het tekort aan Franstalige huisartsen in de loop van de tijd weggewerkt worden, voorspelt de commissie. "Het globaal teveel aan artsen zal echter meer en meer oplopen en lijkt voor de Franstalige Gemeenschap toch wel problematisch te worden. Een cumulatief teveel van 1.000 artsen zal zonder maatregelen moeilijk op te vangen zijn in de volgende jaren."OnverantwoordOver de laatste prognoses van de planningscommissie werd op 30 mei in besloten kring gediscussieerd. Het is zo goed als uitgesloten dat Onkelinx of haar kabinet deze cijfers niet kennen. Dat denkt ook dokter Marc Moens (Bvas) die we om commentaar vroegen: "Er is een fenomenaal overschot aan Franstalige artsen dat nog verder zal aangroeien. Vergeet niet dat er in 2011 maar liefst 3.689 Franstalige studenten aan het eerste jaar geneeskunde begonnen zijn. Aan Vlaamse kant is er een klein probleem maar zeker niets om te dramatiseren. Als je dan als minister van de daken schreeuwt dat er een gigantisch tekort is, vind ik dat totaal onverantwoord."