...

Dat plan moet een agenda vastleggen waarin een aantal te volgen stappen zijn uitgewerkt. De minister wil daarbij vier spelers betrekken: de artsen, de ziekenfondsen, de ziekenhuizen en het Kenniscentrum. "Wat sommigen ook mogen beweren, we hebben experten nodig om een hervorming van deze omvang door te voeren", aldus Onkelinx.'Virulent'De Bvas heeft zich recent fors verzet tegen de plannen van de minister om de vergoeding per prestatie te vervangen door een forfaitaire financiering. Het artsensyndicaat schuwde daarbij de zware woorden niet. Onkelinx slaat nu terug in het parlement.De minister zegt enige 'virulentie' te herkennen in de verklaringen van Bvas-voorzitter Marc Moens, die ze niet met naam noemt. "Dictators, ideologisch opgejaagden, experten in hun ivoren torens, ik vind dat jammer", aldus Onkelinx, "het zijn woorden die niet redelijk zijn."MR-kamerlid en huisarts Daniël Bacquelaine stelt tijdens het debat dat voor zijn partij het hanteren van een forfaitaire vergoeding een vergoeding per prestatie niet hoeft uit te sluiten. In sommige sectoren kan een prestatievergoeding, in andere moet dan weer gekeken worden naar een forfaitaire vergoeding.VrijheidIn haar repliek sluit Onkelinx dit niet uit, waarop Bacquelaine tot hilariteit van de minister haar liberale overtuiging prijsde. Maar Bacquelaine bevestigt wel zijn standpunt. "Het is juist dat ons systeem van gezondheidszorg goed functioneert, meer bepaald dankzij het conventiesysteem dat we verdedigen, maar ook dankzij de vrijheid van therapie en de keuzevrijheid van de patiënt. Volgens mij is het belangrijk dat deze aspecten behouden blijven. De vergoeding per prestatie en onder meer de vergoeding voor de intellectuele prestatie van de arts zijn daarbij essentiële onderdelen van het systeem."