...

"Ik lees in Artsenkrant van 1 april 2011 dat de auditeur bij de Raad van State, na een klacht van een huisarts uit Lier, het advies geeft om de wettelijke onderbouw van het fonds Impulseo II nietig te verklaren, omdat het koninklijk besluit een discrimineert. De soloarts komt immers niet in aanmerking voor een praktijktoelage omdat hij alleen werkt, terwijl duo- en groepspraktijken wel een toelage kunnen krijgen om hun personeelskosten te dekken." Met dat citaat stak N-VA senator Louis Ide van wal toen hij Onkelinx interpelleerde. Ide zegt dat hij vroeger al herhaaldelijk voor het discriminerende karakter van deze financiering waarschuwde. Wat denkt Onkelinx van de stelling van de auditeur?Onkelinx doet geen uitspraak over het dossier zonder dat de Raad zelf een arrest heeft geveld. Ze valt terug op haar stelling dat Impulseo II niet alleen de huisartsen helpt die in een groep werken, maar ook een netwerk van eerstelijnsartsen wil stimuleren die hun praktijk willen informatiseren, het globale medische dossier willen ontwikkelen en door middel van samenwerking de continueit van een optimale zorg willen waarborgen. "Het fonds is er dus niet alleen voor de groepspraktijken in strikte zin." Begroting blokkeert Impulseo IIIWat Impulseo III betreft, wacht Onkelinx op de goedkeuring van het ontwerp door het departement Begroting. "Zodra dat advies er is, kan ik het besluit aan de Ministerraad voorleggen", besluit ze.Volgens Ide is de kans groot dat de Raad van State de stelling van de auditeur volgt, maar Onkelinx wil dat eerst nog zien gebeuren.