...

Onkelinx zou haar beleid grotendeels ten koste van de artsen hebben gerealiseerd, viel te horen. De minister riposteert: "Over de meeste besparingen is er wel degelijk overleg geweest met de artsen. En we hebben heel wat inspanningen geleverd: verhoging van de honoraria voor huisartsen, pneumologen, reumatologen en geriaters. We hebben verder geïnvesteerd in Impulseo. En mijn huisartsenwachtplan vond zelfs de Bvas een goede zaak."We moeten keuzes maken De minister blijft verder een fervent verdediger van het overlegmodel, ondanks de kritiek vanuit de artsenbank. "We moeten nu eenmaal keuzes maken. Het is niet omdat er onderhandeld wordt, dat er niet op een bepaald moment een beslissing kan worden genomen om de zorgtoegankelijkheid te garanderen", zegt ze als reactie op de heisa over de supplementen.De nakende staatshervorming, regionalisering van een aantal gezondheidsgebonden bevoegdheden boezemt Onkelinx geen vrees in. "Ik begrijp niet dat daar bezorgdheid over rijst. Impulseo, de huisartsenkringen,... dat wordt heus niet opgedoekt."Ook de koudwatervrees van nogal wat artsen over de informatisering is ongegrond, vindt de minister. "Je kan kiezen: je gaat er enthousiast in mee met inachtneming van de privacy van zowel patiënten als artsen. Of je blijft alleen in een hoekje zitten kniezen. Ik behoor liever tot die eerste groep. Ik begrijp wel dat er angst bestaat. Maar we moeten die overwinnen opdat ze zich niet tegen ons keert."De rest van het interview leest u in de Artsenkrant van vandaag: de schrapping van de contingentering voor knelpuntdisciplines; de all-in financiering in de ziekenhuizen; huisartsen die hun erkenning verliezen; de transparantiewet; de kritiek van gezondheidseconoom Lieven Annemans.