...

In een open brief in De Morgen reageert minister Onkelinx voor het eerst op de heisa die in Vlaanderen ontstaan is over de opheffing van de contingentering voor huisartsen en knelpuntspecialismen. Een petitie van de decanen geneeskunde voor het behoud van de contingentering haalde op enkele dagen 10.000 handtekeningen. De online enquête van Artsenkrant werd massaal ingevuld.De PS-minister voelt de bui hangen en wil nu haar beslissing met argumenten onderbouwen. Ze zegt niet alle sluizen te willen openzetten maar pleit ervoor de contingentering dynamischer te beheren. Want zoals het nu functioneert, heeft het systeem "een schaarste helpen organiseren".De huisartsgeneeskunde stevent op zeer korte termijn af op grote tekorten, waarschuwt ze. Een belangrijke groep actieve artsen nadert snel de pensioenleeftijd, terwijl de quota voor huisartsen amper ingevuld raken. Sinds 2008 leidt Vlaanderen 361 huisartsen minder op dan de wettelijke minimumquota voorzien.Aan geriaters is er nu al een tekort en dat zal er niet op verbeteren want in 2012 kozen in Vlaanderen maar twee artsen voor deze discipline. Door de toegangsbeperking tot huisartsgeneeskunde, geriatrie, urgentiegeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie op te heffen, zullen deze richtingen aan aantrekkingskracht winnen, argumenteert ze. "Sommigen zien in mijn voorstel een poging om het voor de komende jaren aangekondigde teveel aan Franstalige afgestudeerden op te lossen. Niets is minder waar", besluit ze. Haar maatregel mikt op studenten die vanaf september 2014 geneeskunde beginnen en heeft dus maar effect vanaf 2020, schrijft ze.Klik hier voor de open brief van Laurette Onkelinx.