...

Die toelage was ooit groter. Zo bedroeg ze in 2005 10.000 euro. Maar toen was de bankencrisis nog niet uitgebroken, laat staan de euro- of institutionele crisis.Taak van de vzw is nog steeds om de erkenning van medische fouten te vergemakkelijken. Verder beheert ze de dossiers in kwestie en legt ze contacten tussen de verschillende 'actoren' (artsen, patiten, ziekenfondsen, overheidsdiensten, verzekeringen, advocaten). Tot slot volgt de vzw deze problematiek statistisch op in samenspraak met Volksgezondheid.Wat er met de vzw zal gebeuren als het no-faultfonds op kruissnelheid komt, is niet helemaal duidelijk. Het no-faultfonds werd onlangs nog gestalleerd door Onkelinx. Een zeer belangrijke beslissing, te belangrijk volgens sommigen om in lopende zaken te regelen.