...

Ter herinnering: de benoeming stond al geruime tijd gepland, maar netvoordien liet De Croo junior de toenmalige regeringstruikelen. Daarmee leek het dossier zijn reputatie waar te maken: ettelijke voorgangers van Laurette Onkelinx betenerhun tanden op stuk. De plannen voor een dergelijk fonds stammen immers al uit de jaren '90 van de vorige eeuw.Met de benoemingen van het bestuurnam Onkelinx een klip van formaat, al is ze voor betwisting vatbaar. Velen vonden de aanstelling van dit Fonds een te belangrijke beslissing voor een regering van lopende zaken.Geestelijke vaders blijven betrokkenhet Fonds voor de medische ongevallen bestaat uit afgevaardigden van de overheid, de ziekenfondsen, werkgevers, werknemers, patiten, universiteitenen, last but not least, van de artsen zelf.Voorzitter wordt de Franstalige professor in medisch recht Genevie Schamps, ondervoorzitter de Nederlandstalige Steven Lierman (faculteit rechten Antwerpen). De geestelijke vaders van het Fonds, Jean-Luc Fagnard en Thierry Vansweevelt, houden indirect nog een link met het fonds. De eerste als plaatsvervanger van de voorzitter, de tweede door zijn band met Steven Lierman.ArtsenvertegenwoordigersNamens de Franstaligemedicizijn Michel Masson, Michel Evrard en Bruno Seys vertegenwoordigd. De Nederlandstalige beroepsbeoefenaars laten hun stem horen via Yves Grysolle en Heidi Vanheusden.De ziekenfondsen zijn afgevaardigd via Jacques Boly, Ren Vander Veken en Paul Kennes.Opmerkelijke namen zijn verder nog dokter Joost Rampelberg (voor de werknemers) en Herman Nys (voor de verzorgingsinstellingen).