...

De bevolking doet nu eenmaal een beroep op alternatieve praktijken en dus is er een plaats voor deze praktijken in onze zorgverstrekking. Dat zei minister van Volksgezondheid Onkelinx in de Senaat. Het is het volste recht van de ziekenfondsen om terugbetaling te voorzien in de bijkomende verzekering, vindt ze ook.Onkelinx werd in de Senaat ondervraagd over de rol die ze weggelegd ziet voor de kamers 'homeopathie', 'chiropraxie',' osteopathie' en 'acupunctuur' die recent werden geïnstalleerd. De samenstelling van die kamers verscheen op 27 september 2011 in het Staatsblad. De leden zijn voor de helft voorgedragen door de beroepsorganisaties van de niet-conventionele praktijken, en voor de helft door de geneeskundefaculteiten. ReglementWat gaat u met die kamers doen, wilde Louis Ide (N-VA) van Onkelinx weten. "Wat is hun bevoegdheid?" Het antwoord van de minister leert dat de kamer voor osteopathie sinds oktober al drie keer bijeenkwam. De kamer voor homeopathie en die voor acupunctuur vergaderden elk twee keer, de chiropaxiekamer één keer.Van de vier kamers wordt verwacht dat ze de minister adviseren over richtlijnen voor goede praktijkbeoefening, de organisatie van peer review en de regels op het vlak van beroepsethiek. Daarnaast buigen de kamers zich ook over een registratieprocedure. Veel werk hebben ze nog niet verricht, verder dan een huishoudelijk reglement goedkeuren en leden aanduiden voor de paritaire commissies, kwamen ze nog niet.Maar Onkelinx is naar eigen zeggen vastberaden om er samen met de betrokken actoren aan te werken. De rapporten van het Kenniscentrum hebben nu eenmaal aangetoond hoe vaak de bevolking alternatieve therapeuten consulteert, is de redenering. "Ik ben ervan overtuigd dat er een plaats is voor deze praktijken in onze zorgverstrekking en dat het onontbeerlijk is om regels uit te werken die aan de patiënten kwalitatief hoogstaande prestaties garanderen."Over de opname van alternatieve geneeswijzen in het Ziv-systeem wil Onkelinx zich niet uitspreken, dat lijkt haar "niet gepast". Dat ziekenfondsen terugbetaling aanbieden in de aanvullende verzekering vindt ze hun volste recht. Evidence-basedIde wees ook op een passage in het regeerakkoord. Om het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzing, moet de regering ervoor zorgen dat alle burgers toegang hebben tot medische innovatie op basis van evidence-based medicine, staat daarin. "Dat EBM de toetssteen blijft, kan ik alleen maar toejuichen. Maar hoe zal de minister dit voornemen hard maken?" Het antwoord op die vraag ging Onkelinx handig uit de weg.