...

Het toestel komt op het bureau van de arts te staan, tussen hem en de patit in. Er is een reeks technische indicaties voor de plaatsing van de webcam. Liefst 43 speciaal opgeleide ambtenaren zullen de beelden bekijken en het activiteitsniveau van de artsen bepalen: laag, gemiddeld of hoog. De maatregel maakt deel uit van de tweede fase van het artsenkadaster. De minister wil aan de hand van deze gegevens de cijfers uit april 2009 aanvullen. Vergiftigd geschenk De artsenvakbonden zijn niet opgetogen. De Bvas bestempelt de maatregel als een onaanvaardbare inmenging in de arts-patitrelatie. Het ASGB vraagt een forfait voor de installatiekosten en het stroomverbruik van de webcam. De toestellen moeten prioritair aan de gmd-houdende huisartsen worden verdeeld, vindt het syndicaat ook. Het SVH van zijn kant betreurt dat de artsenvertegenwoordigers in de medicomut zo'n maatregel hebben kunnen goedkeuren. Dit is een vernedering voor de huisartsgeneeskunde, luidt het. De overheid stelt binnenkort de nieuwe internettoepassing voor die de 44.000 webcams zal bundelen. Het project kreeg de naam e-fish mee.