...

Minister Laurette Onkelinx moet niets weten van het voorstel van cardioloog Pedro Brugada om in bepaalde gevallen terugbetaling van medische kosten te koppelen aan het gedrag van de patiënt.Brugada gaf het voorbeeld van een hartpatiënt die na een zware hartoperatie blijft roken. Misschien moet die patiënt zijn recht op terugbetaling herzien worden, aldus Brugada. "Ik deel de mening van professor Brugada niet", zo zegt Onkelinx in de Kamer. "Ze lijkt mij totaal tegengesteld aan de essentie zelf van ons gezondheidszorgsysteem."De stellingname van Brugada zorgde voor de nodige discussie. Voor CM-voorzitter Marc Justaert moet het bespreekbaar zijn dat hardnekkige rokers zelf hun kosten betalen, terwijl Paul Callewaert, topman van het socialistisch ziekenfonds, de ideeën van Brugada radicaal van de hand wijst. Callewaert ziet het niet zitten de patiënten te moeten controleren op hun rookgedrag en hij voelt zich ook niet aangetrokken tot een totalitaire gezondheidsstaat. Bovendien zijn hardnekkige rokers gewoonlijk verslaafd, en verslaving is een ziekte. Onkelinx sluit nu duidelijk aan bij die laatste stelling. "Een systeem waarbij personen met ongezonde leefgewoonten zelf voor alle kosten zouden moeten opdraaien, zou tot nooit geziene toestanden leiden", aldus Onkelinx. "Wat dan met personen die niet voldoende sporten, die te veel eten of die verouderen? Men moet ongezonde leefgewoonten tegengaan, zonder aan het universeel karakter van ons gezondheidszorgstelsel te raken."Ludwig Verduyn