...

De minister antwoordde gisteren (woensdag 9 oktober) op vragen over de 'CM-ranking' van onder meer Nathalie Muylle (CD&V) en Nadia Sminate (N-VA) .De minister gaf bovendien aan dat, uit de informatie die ze van de ziekenhuizen daarover kreeg, bleek dat de extrapolatie die de CM maakte het werkelijke aantal behandelingen voor slokdarmkanker onderschatte.Patiënten begeleiden"We zijn het eens dat transparantie enorm belangrijk is. Zo kan de patiënt een geïnormeerde keuze maken. Maar de patiënt moet genuanceerde informatie krijgen. Informatie over de kwaliteit van de zorg is daarbij essentieel en die kan dus niet beperkt worden tot het aantal ingrepen, dat een bepaald centrum jaarlijks uitvoert", aldus de minister van Volksgezondheid (*).Onkelinx onderstreept verder het belang van de ontwikkeling en registratie van kwaliteitsindicatoren. Ziekenhuizen moeten systematisch informatie publiceren over hun zorg, bijvoorbeeld of die een positieve externe kwaliteitsbeoordeling heeft gekregen. Maar de patiënten moeten ook begeleid worden bij het interpreteren van die informatie.De minister verwijst in dat verband naar diverse projecten van haar diensten, maar erkent ook dat de Gemeenschappen en Gewesten tegenwoordig bevoegd zijn over de kwaliteit van zorg.Ze sluit zich ook aan bij het voorstel van het KCE om complexe zorg centraler te organiseren, en meldt dat ze daarover advies gevraagd heeft aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.Het KCE publiceerde in mei van dit jaar een rapport over de behandeling van maag- en slokdarmkanker. Dat rapport stelde onder meer dat het voor ziekenhuizen belangrijk is om een bepaald 'volume' te bereiken voor een dergelijke complexe behandeling, om ook een goede kwaliteit te kunnen verzekeren (zie AK2317).De CM publiceerde vervolgens half juni een lijst van de Vlaamse ziekenhuizen met het aantal behandelingen voor slokdarmkanker per jaar. Ze gebruikte daarvoor de informatie de ze hadden over de eigen patiënten. Volgens die gegevens haalden maar twee ziekenhuizen het 'minimum' van 20 behandelingen per jaar (zie AK2323).