...

Minister Onkelinx (PS) blokkeert de artsentarieven voor drie maanden. Ze wil zo ruimte en tijd creëren voor verder overleg tussen artsensyndicaten en ziekenfondsen. Maandagavond beperkte Bvas-voorzitter Marc Moens zich in de medicomut tot het voorlezen van een verklaring waarin hij opriep om de onderhandelingen voor korte tijd op te schorten. Moens zei dat het syndicaat, zoals de voorbije 48 jaar, ook dit keer zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, maar tijd nodig heeft om de achterban te consulteren en alle informatie - zowel de wettelijke elementen als de budgettaire - te assimileren om nadien een evaluatie te maken. "In tegenstelling tot andere jaren beschikken we op dit ogenblik niet over een mandaat om te onderhandelen over een mogelijk akkoord", verklaarde Moens. Het syndicaat besliste het voor 9 januari geplande directiecomité te laten voorafgaan door een raad van bestuur die de knoop moet doorhakken: krijgen de bestuurders een mandaat om onderhandelingen op te starten of niet?Minister Onkelinx bevriest intussen de tarieven tot april 2013, in afwachting van een eventueel nieuw akkoord.