...

Al jaren bestaat er onduidelijkheid over het juiste aantal huisartsen dat de conventie verwerpt. Minister Onkelinx maakt er alvast een sport van om de vis te verdrinken in het water. Ze gaat niet in op vragen om het aantal actieve huisartsen te gebruiken als norm om het akkoord te evalueren. Ook nu weer is dat zo.Geen minimumdrempelEen en ander blijkt uit een parlementaire vraag van N-VA-kamerlid Reinilde Van Moer. Die moest vooreerst al weken wachten voor haar vraag werd geagendeerd in de commissie Sociale Zaken. In de laatste commissie Sociale Zaken was het dan toch zo ver. "De conventie wel of niet aanvaarden is in feite de enige manier waarop huisartsen nog kunnen tonen dat zij niet akkoord gaan met bepaalde maatregelen", zo zegt Van Moer. Keer op keer wordt het akkoord echter als algemeen aanvaard voorgesteld aan de bevolking. Daarbij worden gretig alle afgestudeerde geneeskundigen meegeteld. Artsen die intussen niet meer als geneesheer werken en die in een andere sector actief zijn, worden toch allemaal verondersteld akkoord te gaan met de conventie."Het SVH verzet zich al langer tegen dit mist spuien over de cijfers. Het operationeel worden van het artsenkadaster zou daar nu duidelijkheid moeten in brengen. Maar dat is buiten Laurette Onkelinx gerekend. Er is immers nog geen minimale activiteitsdrempel vastgelegd voor huisartsen of specialisten om te kunnen worden opgenomen in de cijfers, legt de minister uit. "De wijziging van het statuut door het Riziv - actief of non-actief - wordt gevraagd door de arts zelf, ofwel door het Riziv na ondervraging van de arts over zijn actuele situatie. Het gevolg van het zich op non-actief plaatsen is het stopzetten vanuit het Riziv van elk contact met de betrokken arts. Die laatste kan echter indien hij ingeschreven blijft in de Orde nog steeds medische verstrekkingen uitvoeren."Manipulatie"Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd over uw antwoord", reageert Van Moer. "Ik hoor niet echt de cijfers die ik wou horen. Ik wil even de cijfers van 2008 aanhalen. Toen werd er ook gesproken over ongeveer 17.000 huisartsen, van wie er 8.187 een praktijktoelage kregen. Van die mensen werd erkend dat zij voldoende prestaties leverden om erkend te worden." Wat dus betekent dat er zo'n 9.000 onechte huisartsen werden meegeteld. "Ik meen dat dit toch wijst op manipulatie van de cijfers."