...

Vrijdag manifesteerden zowat 2.000 Franstalige geneeskundestudenten. Ze vinden het maar niets dat heel wat van hen na hun basisopleiding geen Riziv-nummer zouden krijgen. De minister ontving de studenten na hun betoging op het kabinet. Ze tekende een document waarin ze zich engageert om er alles aan te doen opdat de Franstalige geneeskundestudenten vanaf nu tot in 2020 zeker een RIZIV-nummer krijgen.'Generaal pardon'Ondertussen verklaart ook prof. Jan De Maeseneer dat hij een 'generaal pardon' voor de Franstalige geneeskundestudenten maar niets vindt. "De Vlaamse geneeskundestudenten zijn heel terecht niet ingegaan op de uitnodiging mee te betogen", vindt hij.De Vlaamse universiteiten hebben hun verantwoordelijkheid ernstig genomen door het toegangsexamen te organiseren, stelt de Gentse hoogleraar huisartsgeneeskunde. "Maar dat heeft wel duizenden jongeren de hoop ontnomen om ooit geneeskundestudies aan te vatten. En nu willen de Franstaligen de wet niet toepassen, omdat zij de afspraken nooit zijn nagekomen - dat kan helemaal niet."Hoge Raad wil contingentering behoudenJan De Maeseneer stelde een resolutie op voor de Erkenningscommissie voor huisartsen. Daarin riep hij de minister, aanvankelijk namens de decanen van de Vlaamse geneeskundefaculteiten, op om de contingentering volledig te behouden."De hoogleraren huisartsgeneeskunde willen een toevloed van ongemotiveerde studenten vermijden. Daarnaast wordt het moeilijk de beroepsopleiding te organiseren, als je het aantal huisartsen in opleiding niet op voorhand kunt inschatten", aldus de Gentse hoogleraar huisartsgeneeskunde.Dr. Marc Moens (Bvas) stelde evenwel voor de resolutie ook in de Erkenningscommissie voor specialisten te behandelen. Want spoedartsen, geriaters en kinderpsychiaters zitten immers in hetzelfde schuitje. Ten slotte werd de resolutie voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Artsen-Specialisten en Huisartsen.Dat leidde tot bijzonder boze reacties van een aantal Franstalige leden, weten beide artsen. Maar de resolutie werd wel door een meerderheid goedgekeurd - huisartsen en specialisten, beroepsorganisaties en academici, Nederlanstaligen en Franstaligen. Dat gebeurde op 27 februari, ondertussen ruim twee weken geleden. Toch zou de minister naar verluidt haar plannen nog niet opgeborgen hebben - er wordt beweerd dat ze het beruchte KB nog voor de verkiezingen wil laten goedkeuren.