...

Dat de huisartsenwachtdienst patiënten na middernacht doorstuurt naar de spoed, is een mogelijkheid die minister Onkelinx wel ziet zitten. De fiscale vrijstelling op de beschikbaarheidshonoraria is dan weer een bevoegdheid voor haar collega van Financiën, laat ze weten.Het was de Syndicale Kamer van Henegouwen, Namen en Waals-Brabant die aandrong op die vrijstelling. Maar die beslissing komt Onkelinx niet toe. "Ik sta wel open voor elke maatregel die het statuut van de huisartsen kan verbeteren. Recent nog hebben wij overigens de aanslagvoet verlaagd op de premie voor Impulseo I", schrijft ze aan Roland Lemye (Bvas).Verder benadrukt de minister dat ze niet gekant is tegen een overdracht van de huisartsenwachtdienst naar de spoed na middernacht. Voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen en op voorwaarde dat er geen andere lokale oplossing bestaat, wel te verstaan. Want de eerste lijn verdient toch nog altijd de voorkeur, vindt ze. "Dit vereist echter wetgevend werk waarvoor de regering in lopende zaken niet bevoegd is. De toekomstige minister van Volksgezondheid zal zich over deze kwestie moeten ontfermen." Het is intussen ook wachten op een advies van de Orde over de overdracht van de wacht tijdens de zogenaamde 'nuit profonde'.