...

De vergadering van maandag keurde het voorstel voor de ongewone raadpleging goed. Eerder deed ook de plenaire vergadering van de Technisch-Geneeskundige Raad (TGR) dat. "We zijn daar bijzonder verheugd over", zegt Bvas-ondervoorzitter Luc De Clercq. Ons syndicaat pleit hier al lang voor.Langdurig consultHet voorstel vloeit voort uit de discussie over een vergoeding voor een langdurige raadpleging. Het nomenclatuurnummer voor een 'ongewone' raadpleging of bezoek zal maar gelden in twee gevallen. "Het gaat hier over situaties die complex zijn en van de huisarts heel wat extra tijd vergen."De huisarts zal de prestatie kunnen aanrekenen bij het eerste bezoek aan een patiënt die in een rusthuis is opgenomen. De 'ongewone prestatie' zal daarnaast geldig zijn bij een patiënt van 75 jaar of ouder die na een ziekenhuisverblijf van minstens 14 dagen ontslagen wordt.Deze prestaties zijn beperkt. "Zo gaat het tegenwoordig", zegt dr. De Clercq. "Er wordt daar een budget voor uitgetrokken, en het aantal gevallen waarin het gebruikt wordt moet daarmee eigenlijk overeenkomen."Andere puntenDr. De Clercq meldt nog dat er werd gepraat over de toetreding tot het akkoord 2015. De statistieken wijken niet significant af van die van het vorige akkoord.Volgens Luc De Clercq wordt ook vooruitgang geboekt in de uitwerking van de telematica 'nieuwe stijl', zoals die in het akkoord is overeengekomen. "De toekenning van de premie is deels afhankelijk van het gebruik."In de Artsenkrant van vrijdag 27 maart leest u meer over deze Nationale Commissie.